RDMP HUB

Pro rok 2023 připravuje Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy projekt s názvem RDMP HUB, který bude otevřený dětem a mládeži z řad našich členských organizací i široké veřejnosti. Prostor zároveň poslouží jako zázemí organizacím dětí a mládeže.

IMG_1793

Klub pro děti a mládež

Smyslem existence tohoto klubu je vytvářet bezpečné prostředí pro rozvoj a vzdělávání dětí a mladých lidí ve věku 10 až 26 let.

Předpokládáme pravidelné zapojení minimálně 40 pražských účastníků, ale odhadujeme, že konečný počet bude vyšší. Na činnosti se bude podílet pracovník RDMP a tým dobrovolníků.

Aktivity v klubu je možné rozdělit do dvou kategorií. Prvním pilířem činnosti klubu je možnost návštěvy klubu, kde je možné soustředit se na studium, hrát deskové hry, pracovat na počítači, diskutovat s přáteli, poslouchat hudbu nebo realizovat další volnočasové aktivity. Mimo to je možné využít pracovníka RDMP k nasměrování do některé z volnočasových organizací dětí a mládeže.

Druhým pilířem činnosti klubu jsou konkrétní akce, které mají za cíl přiblížit vzdělávací aktivity, které by mohly mladé účastníky zaujmout. Součástí těchto akcí budou krátké vzdělávací kurzy, přednášky, workshopy, tvořivé aktivity, setkávání s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie, diskuse. Tyto aktivity budou nabízeny 1-2 x měsíčně v rámci spolupráce se vzdělávací sekcí  České rady dětí a mládeže.

Klub bude otevřen vždy dva dny v týdnu od 9:00 do 16:00 hodin, tj. 8x měsíčně. Nad rámec toho proběhne minimálně jedna další aktivita měsíčně.

Prostor pro členské organizace RDMP

Mimo organizovaný program pro děti a mládež budou prostory HUBu a jeho vybavení k dispozici členským organizacím RDMP. Ty budou moci tyto prostory využívat k realizaci vlastních aktivit a setkávání svých orgánů po předchozí domluvě s kanceláří RDMP. Využití prostor bude na základě dohody a bude bezúplatné.

RDMP svým organizacím poskytne veškerou podporu v oblasti technického, organizačního a administrativního zajištění aktivit prospěšných pro zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Technické vybavení HUBu

Prostory HUBu budou vybaveny kancelářským nábytkem (např. stoly, židle) vhodným pro pořádání pracovních setkání, porad či rukodělných aktivit. Dále bude prostor vybaven nábytkem vhodným pro odpočinek a příjemné trávení času pro neformální aktivity a setkání (sedací pytle, pohovky, taburety apod.). HUB bude vybaven také projektorem a plátnem pro promítání prezentací a audio ozvučením pro kvalitní zvukový výstup včetně možnosti mikrofonového vstupu. Součástí prostor bude také dětský koutek a malý kuchyňský kout.

Akce pro veřejnost

Mimo činnost klubu bude v roce 2023 zrealizována akce pro veřejnost s názvem BAMBIFEST, která představí práci našich členských organizací pro děti a mládež ve svém okolí. V rámci této akce bude možné navštívit stanoviště, kde si budou moci děti a mladí lidé vyzkoušet aktivity různých volnočasových organizací a v případě zájmu si na ně vzít kontakt a zapojit se do jejich činnosti dlouhodobě.

Akce zároveň bude sloužit k osvětě ohledně tématu dobrovolnictví. Proto plánujeme na realizaci spolupracovat s dobrovolnickými centry a městskými částmi.

Podpora projektů

Realizaci projektu RDMP podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrát hlavního města Prahy a Česká rada dětí a mládeže.

Snímek obrazovky 2022-12-11 v 13.26.31