O nás

logo RDMP

Popis činnosti

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy od roku 2008 sdružuje organizace dětí a mládeže působící na území Prahy a Středočeského kraje. Těmto organizacím RDMP poskytuje podpůrný servis, možnost vzájemného sdílení se, metodickou pomoc a také zprostředkování aktivit a projektů České rady dětí a mládeže. Mezi tyto aktivity řadíme úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, právní poradnu, projekt 72 hodin a další. Zároveň RDMP vyvíjí i vlastní činnost ve prospěch dětí a mladých lidí – v minulosti skrze organizaci letních kempů a nyní například v rámci projektu RDMP HUB.

Aktuálně RDMP sdružuje 53 členských organizací, které mají dopad na více než 22 000 jednotlivců.

Účel spolku

  1. Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy je demokratická a dobrovolná organizace nezávislá na politických stranách a hnutích, vzniklá za účelem sdružení svých členů na základě společného zájmu. RDMP plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich zakladatelskými dokumenty a není jim žádným způsobem nadřízena.
  2. Posláním RDMP je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze pomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí.
  3. Své poslání naplňuje RDMP tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. RDMP zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.
  4. RDMP přímo pracuje s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit s cílem naplňovat své poslání.
  5. RDMP dále zajišťuje vzdělávání, poradenský, ekonomický, právní a informační servis organizacím dětí a mládeže a vykonává úkoly a pravomoci, které jí členové uložili.

Napsat komentář