Začtěte se do výroční zprávy za rok 2023

Je na světě! A co? Přece výroční zpráva za rok 2023!
A co se v ní dozvíte?
Co vše se nám v minulém roce podařilo, o jaký počet nových členů se rozrostly naše řady nebo kolik jsme uspořádali akcí. A nechybí ani spousta fotek z celého roku!
Vážíme si velké důvěry členských organizací, které se aktivně zapojují do činnosti RDMP. Ta žije díky aktivitě spousty jednotlivců, kteří se účastní akcí pro veřejnost, využívají servisu střešní organizace, zapojují se do jednání orgánů RDMP nebo s chutí dobrovolničí v rámci své organizace nebo činnosti RDMP. Děkujeme!
Naše díky také směřuje všem podporovatelům, kteří skrze dary či dotace podporují naši činnost nemalými finančními obnosy.
Výročku najdete k pročtení ZDE.