Kdo k nám patří?

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy sdružuje v současné době 69 členů – nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, které v rámci své činnosti sdružují přes 25 000 individuálních členů. Celkový dopad činnosti organizací dětí a mládeže sdružených v krajské radě odhadujeme na 288 000 individuálních účastníků, kteří se účastní nabízených aktivit. Počet dobrovolníků zapojených do realizace činností členských organizací Rady odhadujeme na 14 700 dobrovolníků.

Žádost o vstup

Máte-li zájem vstoupit do naší krajské rady, stačí si stáhnout přihlášku, vyplnit ji a zaslat na e-mail rdmp@rdmp.cz. K přihlášce prosíme přiložte poslední výroční zprávu a stanovy.

Žádosti o členství nových organizací schvaluje Valné shromáždění RDMP, které zasedá zpravidla dvakrát ročně. Vyřízení přihlášky tedy může trvat delší dobu.

Přehled členských organizací

1. 1st Prague (Czech Republic) Scout Group z.s.
2. Aikido Praha Vinohrady, z.s.
3. Arcidiecézní charita Praha
4. Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, Krajská rada Praha
5. Atleti v akci, z.s.
6. Bílý bizon, z.s.
7. Botič o.p.s.
8. Celesta Praha, z.ú.
9. Centrum Rejnok,z.s.
10. Centrum Vzletná z.s.
11. Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Praha, p.s.
12. Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace chovatelů koček Praha 8
13. DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek
14. Děti ven, z. s.
15. Dobrovolnické centrum Protěž, z.s.
16. DoNitra, z. s.
17. Dva ušáci.cz, z. s.
18. E.V.A., z.s. BENEŠOV
19. FOKS-live z.s.
20. Hlídkaři z.s.
21. HO SmíchOFF, z.s.
22. Horadlo, z.s.
23. Chmelnický dětský klub, z.s.
24. Ignisio z.s.
25. Internet mládeži z.s.
26. JAHODA, z.ú.
27. Jules a Jim, z.ú.
28. Junák – český skaut, kraj Praha, z.s.
29. Kazimírka z.s.
30. Klub českých turistů, oblast Praha
31. Klub dětí a mládeže Čtyřlístek, z. s.
32. Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s.
33. KLUB PATHFINDER z.s.
34. Komunitní centrum Petrklíč, z.s.
35. Kondor, SKUPINA – MODŘANSKÁ TROJKA
36. Lesní klub Malejov, z.s.
37. Liga lesní moudrosti, z.s.
38. Malešice v pohybu, z. s.
39. Meno mosso, z.s.
40. MOB – Mladí občané, z.s.
41. Modré lvíče z.s.
42. NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA
43. Občanský spolek Potichounku
44. Občanský spolek Klub organizátorů letních táborů
45. Pionýr, z. s. – Pražská organizace Pionýra
46. Plast – ukrajinská skautská organizace v České republice, z.s.
47. Protěž, z.ú.
48. Přírodovědný Spolek Darwin
49. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ – o.p.s.
50. Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha
51. Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, z.s.
52. Rodinné centrum Kolovraty – MACEK z.s.
53. RODINNÝ KLUB SETKÁVÁNÍ, z.s.
54. Royal Rangers Praha
55. Saleziánské hnutí mládeže, z.s.
56. Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody
57. Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s.
58. Sdružení turistických a tábornických oddílů, z.s.
59. SH ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy
60. Spolek přátel Bezdružic
61. Spolek rodičů Studánka
62. Středoškolský sněm hl. m. Prahy, z.s.
63. TALENT drama studio, z.s.
64. Terapie venku, z.s.
65. TIB, z.s.
66. TIS – Hucul Club, z.s.
67. Vesmír Říčany, z.s.
68. YMCA Praha
69. Zlatá kotva, z. s.