Vzdělávání v rámci RDMP

RDMP zrealizovala a realizuje celou řadou vzdělávacích školení, kurzů či setkání pro sdílení dobré praxe z prostřední volnočasových aktivit či neformálního vzdělávání. Mezi takové školení se řadí například robotika, 3D tisk, enviromentální aktivity, grafické prostředí Canva, datové schránky, rejstříkové povinnosti pro spolky. Řada lektorů jsou odborníky z oblastí, které pro kurzy připravují a jsou otevřeni individuálním požadavkům z řad členských organizací.

Zároveň RDMP je schopna zprostředkovat nabídku vzdělávacích partnerů:
– Skautský institut
– Prázdninová škola Lipnice
– NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti
– Národní pedagogický institut

Vzdělávání v rámci spolupráce se Vzdělávačkami České rady dětí a mládeže

České radě dětí a mládeže (ČRDM) byl v roce 2020 udělen oficiální status Vzdělávací instituce od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od té doby ČRDM připravila více než 60 vzdělávacích programů akreditovaných v režimu zákona č. 563/2004 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Postupně se jí podařilo získat i rozhodnutí pro pořádání rekvalifikačního programu Člen první pomoci dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Všechny programy organizují Vzdělávačky, vzdělávací sekce ČRDM. Na přípravě našich kurzů si dávají velmi záležet. Všechny vzdělávací programy byly vytvořeny za přispění odborných lektorů a také metodického týmu, který navrhl standardizovaný model pro jejich realizaci. K zajištění odborného vedení kurzů využíváme i pevné vazby s dalšími vzdělávacími institucemi a jinými spolky zaměřenými na vzdělávání. Díky tomu neustále dochází ke zvyšování kvality našich vzdělávacích programů. 

Všechny kurzy, které pořádají vzdělávačky ČRDM, jsou pro členy RDMP zlevněné. Více informací o možném zvýhodnění najdete v tomto článku.

V nabídce najdete následující druhy vzdělávacích kurzů:
– Letní tábory a akce
– Zdravotnické kurzy
– Environmentální kurzy
– Technické kurzy
– Tvořivé kurzy
– Ostatní kurzy

Máte zájem o vzdělávací seminář?

Pokud máte zájem o jakoukoliv podobu vzdělávací akce s jakýmkoliv z výše uvedených partnerů, neváhejte se nám přímo ozvat na e-mailu rdmp@rdmp.cz.