Co máme v plánu?

Výčet všech plánovaných akcí najdete ZDE.
Pokud byste si chtěli akce přidat rovnou do kalendáře, můžete tak udělat přes odkaz ZDE.
Legenda k označení událostí v Google kalendáři:
🔴 Akce hlavní – prioritní akce pro zástupce organizací (je doporučována přítomnost)
🟡 Akce vedlejší – akce s dobrovolnou účastí
🟢 Vzdělávací akce
🔵 Pozvánky od členských organizací a partnerů

Brána k druhým

Smyslem celorepublikové akce Brána k druhým je přispět k oceňování dobrovolníků a dobrovolnických skupin napříč republikou. Realizátorem akce je Česká rada dětí a mládeže a Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy vystupuje jako partner projektu.

Akce se koná 8. dubna 2024 v Brožíkově sále Staroměstské radnice pod záštitou radního HMP Mgr. et Mgr. Antonína Klecandy a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Více informací o projektu je na webu www.branakdruhym.cz.


Mládež kraji

Program Mládež kraji je v současné době realizován na území 6 krajů ČR a jde tedy o již zaběhnutý formát podpory lokálních projektů. Cílem programu je podpořit iniciativy neorganizované mládeže ve věku do 26 let.

Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a realizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).

Po prezentacích a vyhodnocení přihlášených iniciativ odbornou komisí jsou rozděleny alokované finanční prostředky určené na realizaci záměru mezi jednotlivé aktéry s tím, že na jednu iniciativu je možné přidělit maximálně 30 tis. korun. Během realizace iniciativy je aktérům poskytována i metodická podpora. Celá akce končí slavnostní konferencí.

Úvodní konference programu se koná 26. dubna 2024 v Sále bratří Čapků na ÚMČ Praha 10 pod záštitou Mgr. Pavla Mareše, předsedy Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP a zmocněnce ZHMP pro dobrovolnictví a za podpory za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a MČ Praha 10. Na realizaci spolupracujeme se Skautským institutem a Středoškolským sněmem hl. m. Prahy.

Více informací o programu je na webu www.praha.mladezkraji.cz, instagramu a facebooku.


Den dobrovolnictví a volného času na Praze 9

Rádi byste zjistili, které dobrovolnické a volnočasové organizace fungují v Praze 9 a dozvěděli se více o jejich činnosti? Chtěli byste v dané městské části začít s dobrovolnictvím a nevíte, pro kterou organizaci se rozhodnout? Nebo si chcete jen užít den plný zábavy a nejrůznějších aktivit? Právě pro vás tady je Den dobrovolnictví a volného času spolupořádaný Městskou části Praha 9.

V případě zájmu zapojit se pište na mail rdmp@rdmp.cz.

Akce se koná 17. května 2024 na Náměstí OSN na Praze 9 pod záštitou náměstkyně primátora HMP Ing. Alexandry Udženiji a místostarostky MČ Praha 9 MgA. Kamily Matějkové. Akce je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a MČ Praha 9.


Dětský den na Pražském hradě

Dětský den na Pražském hradě měl v minulém roce pozitivní ohlasy. V současné době probíhá jednání o podobě dalšího ročníku, který by na něj navázal.

Akce se koná 25. května 2024 v prostoru Pražského hradu pod záštitou první dámy Evy Pavlové a ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže.


Den dobrovolnictví a volného času na Praze 10

Rádi byste zjistili, které dobrovolnické a volnočasové organizace fungují v Praze 10 a dozvěděli se více o jejich činnosti? Chtěli byste v dané městské části začít s dobrovolnictvím a nevíte, pro kterou organizaci se rozhodnout? Nebo si chcete jen užít den plný zábavy a nejrůznějších aktivit? Právě pro vás tady je Den dobrovolnictví a volného času spolupořádaný Městskou části Praha 10.

V případě zájmu zapojit se pište na mail rdmp@rdmp.cz.

Akce se koná 31. května 2024 v Heroldových sadech na Praze 10 pod záštitou náměstkyně primátora HMP Ing. Alexandry Udženiji a místostarostů MČ Praha 10 JUDr. Pavla Šutky a MgA. Davida Kašpara. Akce je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátem hlavního města Prahy a MČ Praha 10.

Celostátní vzájemná výměna zkušeností

Celostátní vzájemná výměna zkušeností (dále jen CVVZ) je největším setkáním lidí, kteří se dobrovolně i profesionálně věnují dětem a mládeži v jejich volném čase. Každoročně se během listopadového víkendu sjede do jednoho města v České republice zhruba 800 nadšenců, kteří společně prožijí nezapomenutelný víkend. 

Věkově se převážně jedná o skupinu 15 – 26 let s tím, že se účastní i řada starších. Poslední ročníky navíc ukazují mezinárodní rozměr – na akci jezdí i řada účastníků ze Slovenska, příp. z Polska. CVVZ se pořádá v budovách škol, kde probíhají semináře, workshopy, sportovní aktivity a exkurze do zajímavých míst v okolí.

Smyslem CVVZ je umožnit vzájemné poznávání forem a metod práce s dětmi a mládeží napříč organizacemi, věkovými i zájmovými skupinami. Toto setkání je také příležitostí seznámit odbornou  i laickou veřejnost s činností nejrůznějších dětských sdružení a upozornit na jejich nenahraditelnou a důležitou roli v životě nejen našich dětí, ale celé naší společnosti.

Tato akce podporuje práci a zájem zúčastněných vedoucích, umožňuje setkání zástupců malých a velkých dětských organizací. CVVZ vytváří podmínky pro přímou výměnu názoru a řešení sporných otázek a problémů, které každou organizaci časem potkávají.

V případě zájmu zapojit se pište na mail rdmp@rdmp.cz.

Akce se koná 13. – 17. listopadu 2024. Od středy do pátku je možné navštívit prostory Skautského institutu na Staroměstském náměstí. Od pátku do neděle pak bude probíhat program ve školském komplexu v Praze – Horních Počernicích. Akce probíhá za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, MČ Praha – Horní Počernice, České rady dětí a mládeže a Skautského institutu.