O RDMP

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy působí jako střešní organizace na krajské úrovni již od roku 2008 a aktuálně zastupuje 69 členů – nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, které v rámci své činnosti sdružují přes 25 000 individuálních členů. Celkový́ dopad činnosti organizací dětí a mládeže sdružených v krajské radě odhadujeme na 288 000 individuálních účastníků, kteří se účastní nabízených aktivit. Počet dobrovolníků zapojených do realizace činností členských organizací Rady odhadujeme na 14 700 dobrovolníků. Přímo na činnosti Rady se bude v roce 2024 podílet zhruba 150 dobrovolníků.

Krajskou radu řídí sedmičlenné představenstvo v čele s předsedou Jakubem Frajem, který na tomto místě v listopadu 2022 vystřídal Kateřinu M. Rocmanovou. Představenstvo se schází každý měsíc, aby diskutovalo o směřování organizace a ze své činnosti se odpovídá valnému shromáždění. To zasedá dvakrát ročně, aby se vyjadřovalo ke směřování organizace prostřednictvím zástupců jednotlivých členů. Na činnost Rady dohlíží pětičlenná kontrolní komise v čele s Ondřejem Šejtkou.

Kromě základního servisu členským organizacím vycházejícího ze zprostředkování nabídky České rady dětí a mládeže lokálním organizacím vyvíjí krajská rada i vlastní činnost zahrnující sdílení prostor SENNO, vzdělávací aktivity, půjčovnu vybavení, poradenství, komunikaci s krajem a partnery. Za důležitou součást podpory členských organizací považujeme pořádání vzdělávacích akcí a podporu akcí pro veřejnost. Nedílnou součástí činnosti Rady je i individualizované poradenství na míru konkrétním organizacím, které plánujeme dále rozšiřovat.

RDMP je součástí Komory krajských rad ČRDM, což je orgán v organizační struktuře ČRDM. Slouží jako platforma pro komunikaci mezi krajskými radami a mimo ně a vytváření společných projektů. Komora zastupuje 10 krajských rad, které zastřešují lokální organizace.
Rada se kromě servisu zaměřuje i na zastupování svých členů vůči orgánům státní správy a samosprávy. Náš předseda Jakub Fraj aktuálně působí v několika orgánech HMP, kde hájí zájmy organizací dětí a mládeže a mladých lidí.

Servis členským organizacím

Servisní činnost, kterou Rada poskytuje organizacím sdruženým v rámci RDMP nebo dalším organizacím z oblasti práce s dětmi a mládeží obsahuje zejména informační servis, zprostředkování servisu a projektů České rady dětí a mládeže, vzdělávání a sdílení se, činnost sdíleného prostoru SENNO, půjčovnu vybavení, společnou propagaci, vyhledávání nových členských organizací nebo individuální poradenství.

Informační servis
– Smyslem aktivity je zajistit informovanost členských organizací a veřejnosti o aktuálním dění v oblasti dobrovolnictví a neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Prostřednictvím této aktivity informuje RDMP o akcích členských organizací, informacích z ČRDM nebo legislativě.
– Aktivita je realizována prostřednictvím pravidelného mailingu, vydáváním článků na webu RDMP, informacích na instagramu či facebooku a poskytováním individuálních konzultací přímo konkrétním zájemcům.

Zprostředkování servisu a projektů ČRDM
– Smyslem aktivity je umožnit členským organizacím čerpat benefity vyplývající ze členství krajské rady v ČRDM. Jednotlivé aktivity a projekty RDMP nabízí prostřednictvím svých komunikačních kanálů, zároveň nabízí administrativní součinnost v případě, že by byl zájem tyto aktivity využít.
– RDMP zajišťuje sběr statistických dat pro zajištění pojištění, oslovovuje zájemce o sepsání článků do časopisu Archa a na server Adam.cz. RDMP aktivně nabízí jednotlivé vzdělávací akce ČRDM s tím, že zajišťuje pro členy RDMP slevu z účastnických poplatků. Další projekty RDMP propaguje prostřednictvím pravidelného upozorňování na tyto možnosti.
– RDMP nabízí tyto aktivity a projekty ČRDM: pojištění, Darujme kroužky dětem, Mladá místa, Hodnoty mladých, Program mladých delegátů ČR do OSN, YouthWiki, Weby pro organizace, časopis ARCHA, server Adam.cz, Vzdělávačky, Weby pro organizace, Poradna ČRDM, ESO, karty EYCA, Strukturovaný dialog a 72 hodin.

Vzdělávání a sdílení se

Smyslem aktivity je nabízet členským organizacím vlastní servis na míru konkrétním potřebám.

Aktivita je realizována prostřednictvím 10 setkání zaměřených na sdílení zkušeností a vzdělávací aktivity. Tyto aktivity jsou určeny pro pracovníky s dětmi a mládeží, kteří si chtějí rozšířit své obzory. Každý měsíc je možnost zapojit se do jedné vzdělávací akce nebo jednoho sdílecího setkání. Předpokládaná kapacita jednoho setkání je 20 účastníků. Předpokládaná délka jednoho setkání je 2 hodiny.

Aktivita bude také realizována skrze inspirativní setkání s názvem „Kytarovky“, což zahrnuje 2 tříhodinová setkání 10 účastníků, kteří hrají táborové písničky, vyměňují si zpěvníky a společně diskutují. Celkem během roku proběhne 20 takových setkání.

RDMP aktivně informuje o vzdělávacích aktivitách vzdělávaček ČRDM. Na některé kurzy je RDMP schopna poskytnout finanční slevu. Nabídku kurzů a webinářů si můžete najít přímo na webu. Pokud by vás nějaké téma z nabídky kurzů zaujalo, můžete nás přímo kontaktovat a my vám kurz zajistíme na klíč.

SENNO

Pro členské organizace a nejen pro ně nabízíme zázemí pro jejich aktivity.

Zajišťujeme prostor pro konání porad a akcí pro své členy či veřejnost. Prostor se nachází v přízemí budovy, kde má RDMP sídlo. Jde o zhruba 70metrový prostor, který má k dispozici kuchyňku a sociální zařízení. Organizace po předchozí domluvě můžou zdarma prostor využít (každá organizace má nárok na 2 hodiny užívání zdarma za měsíc, využití na dalších 8 hodin je zpoplatněno částkou 200 Kč/hod. a poté 400 Kč/hod.). Prostor je předběžně domluven na 2 dny v týdnu, v rámci kterých místo můžou využívat i členské organizace. Zároveň bude prostor ve volných chvílích otevřen jako co-working pro mladé lidi a vedoucí z řad členských organizací, kteří budou chtít v centru Prahy chvíli pracovat.

Půjčovna vybavení

Nabízíme členským organizacím k zapůjčení materiál k realizaci jejich vlastních aktivit.

Mezi materiálem určeným k zapůjčení je například 3D tiskárna, přístřešek, pivní set, projektor, tabule, koše, přenosná tiskárna fotek a další předměty. Postupně nabídku rozšiřujeme a upravujeme.

Materiál je k vyzvednutí ve skladu na Praze 10.

Propagace

Smyslem aktivity je propagovat činnost členských organizací, RDMP a obecně témat z oblasti dobrovolnictví a neformálního vzdělávání dětí a mládeže.

Aktivita je realizována prostřednictvím instagramového a facebookového účtu RDMP, webu RDMP, tvorby tematických letáků a kampaní a distribuce propagačních předmětů.

Individuální poradenství

Smyslem aktivity je poskytovat pestrou nabídku možností v rámci individuálního poradenství konkrétním organizacím.

Aktivita je realizována prostřednictvím poskytování právního poradenství (např. stanovy, vnitřní předpisy, smlouvy s dobrovolníky, DPP), poradenství v oblasti hospodaření (dotace, granty, účetnictví), poradenství v oblasti procesů (datová schránka, organizační struktura) či metodického vedení v oblasti pedagogiky. V dalších oblastech jsme schopní nasměrovat na dané odborníky.

… a to není vše!

RDMP se dále věnuje činnostem, které podporují osvětu v oblasti dobrovolnictví a neformálního vzdělávání. Jde o činnosti, které vedou představitele samosprávy či veřejnost k většímu pochopení těchto témat, zvýšení povědomí, zapojení se do nich, koncepční podpoře nebo využívání prezentovaných aktivit v praxi. V rámci této aktivity dojde k intenzivnější spolupráci se zmocněncem pro dobrovolnictví ZHMP, Regionálním dobrovolnickým centrem a Skautským institutem, prezentaci aktivit v oblasti dobrovolnictví a neformálního vzdělávání orgánům HMP, přípravě a zveřejnění analýzy dobrovolnictví na území HMP a výroční zprávy o dobrovolnictví HMP, zapojení se do tvorby koncepce rodinné politiky HMP, kam se pokusíme zařadit téma dobrovolnictví, přípravě a realizaci dnů dobrovolnictví a volného času a zapojení se do akcí Dobrovolník roku Prahy 10 a Brána k druhým.