2. Pražská RVVZ

RVVZ RDMP ERD
Účastníci 2. Pražské regionální výměny zkušeností navštívili expozici Evropského roku dobrovolnictví