Smích, pot a zkušenosti

Autor: David Kabele – DTA, 12. 11. 2010

Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy

„Že se tu s váma tak zapotím, to jsem nečekala,“ říká udýchaně jedna z účastnic první pražské Regionální vzájemné výměny zkušeností (RVVZ), když končí jeden z odpoledních programů. A opravdu, v komorním počtu hostů došlo při fyzických i společenských hrách na pot nejednou. Regionální Vévézetka Praha 2010 – hry na řešení problémůVedoucí a představitelé sdružení, pracujících s dětmi a mládeží, si měli v sobotu 16. října v prostorách sdružení Junák na Senovážném náměstí možnost vyzkoušet nové, netradiční metody při zvládání třeba nové skupiny dětí na táboře. Ale nešlo jen o hry, přednášky se věnovaly mnoha aspektům práce v neziskovkách.

„Snažím se vám předat zkušenosti, které jsem sama získala při vedení občas těžko zvládatelných dětí na našich táborech,“ zahajovala svojí interaktivní přednášku Jana Škodová. Pak se mnohdy dlouholetí vedoucí stali na chvíli právě táborovými dětmi a na vlastní kůži prožívali nové hry pro lepší sociální kooperaci právě vzniklé skupiny dětí. A brali všechno minimálně tak vážně, jako děti na letním táboře: hádali se a naplno soupeřili.

V Praze je na malé ploše velké množství různých klubů, kroužků, domů dětí a mládeže – Regionální Vévézetka Praha 2010 – část pro všechny, kteří v těchto organizacích pracují s dětmi, dlouho chyběla možnost vzájemného předání svých zkušeností ostatním. „Proto se Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy rozhodla letos pilotním ročníkem zahájit tradici každoroční pražské Regionální vzájemné výměny zkušeností,“ vysvětluje Martin Půlpán, předseda pražské Rady. Každoročně by se tak vedoucí měli na jeden den potkávat a vždy se něčemu přiučit. „Už ten letošní první ročník byl programově velmi bohatý,“ pokračuje Půlpán, „měli jsme tu neobvyklé pohybové aktivity pro dětské kolektivy, psychologické hry, minikurz první pomoci pro vedoucí, ale taky přednášku o využití zkušeností z práce s dětmi v profesním životě.“ Právě o tu byl mezi účastníky velký zájem.

Dvacítka vedoucích však trávila celou sobotu na Senovážném náměstí nejenom vlastní aktivitou či sezením na přednáškách. Prostor tu byl i pro neformální a přátelská setkání v improvizované čajovně. Tady se řešily každodenní starosti těch, kteří se starají o chod neziskovek pro děti. A taky, jak se jim na první pražské RVVZ líbilo, co jim chybělo a jestli má takováto akce v pražském prostředí smysl. Závěr z těchto diskusí byl jednoznačný – o pražskou variantu pravidelného setkávání vedoucích zájem je. Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy se proto příští rok bude těšit i na Vás!

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2010110015-smich-pot-a-zkusenosti.html