Místo k setkávání

Chceme Vás srdečně pozvat do prostor SENNO – místo pro SEtkávání Nestátních Neziskových Organizací, které jsou umístěné v přízemí budovy na Senovážném náměstí 977/24, Praha 1.

Jde o prostory České rady dětí a mládeže, které máme na dva dny v týdnu k dispozici. Přes den je prostor otevřený dětem, mladým lidem, studentům a dobrovolníkům v režimu coworkingového klubu.

Prostory je také možno využívat pro aktivity našich členských organizací, oddílů a široké dětské veřejnosti.

Pokud máte zájem prostory navštívit a využít je pro svá školení, porady, klubovou aktivity, kurzy či jen pro deskový večer s dětmi, neváhejte se nám ozvat a my Vám zajistíme zdarma rezervaci. Kapacita prostoru je variabilní dle potřeby, avšak nejvíce do 45 osob.

Veškerou komunikaci ohledně rezervaci prostor SENNO či školení směřujte na naší novou kolegyni Michaelu Mickovou na e-mailu michaela.mickova@rdmp.cz.

Klub pro děti, mládež, studenty a dobrovolníky

Smyslem existence tohoto klubu je vytvářet bezpečné prostředí pro rozvoj a vzdělávání dětí a mladých lidí ve věku 10 až 26 let.

Předpokládáme pravidelné zapojení minimálně 40 pražských účastníků, ale odhadujeme, že konečný počet bude vyšší. Na činnosti se podílí pracovník RDMP a tým dobrovolníků.

Aktivity v klubu je možné rozdělit do dvou kategorií. Prvním pilířem činnosti klubu je možnost návštěvy klubu, kde je možné soustředit se na studium, hrát deskové hry, pracovat na počítači, diskutovat s přáteli, poslouchat hudbu nebo realizovat další volnočasové aktivity. Mimo to je možné využít pracovníka RDMP k nasměrování do některé z volnočasových organizací dětí a mládeže.

Druhým pilířem činnosti klubu jsou konkrétní akce, které mají za cíl přiblížit vzdělávací aktivity, které by mohly mladé účastníky zaujmout. Součástí těchto akcí budou krátké vzdělávací kurzy, přednášky, workshopy, tvořivé aktivity, setkávání s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie, diskuse. Tyto aktivity budou nabízeny 1-2 x měsíčně v rámci spolupráce se vzdělávací sekcí České rady dětí a mládeže.

Klub je otevřen vždy dva dny v týdnu od 9:00 do 16:00 hodin, tj. 8x měsíčně. Nad rámec toho proběhne minimálně jedna další aktivita měsíčně.

Prostor pro členské organizace RDMP

Mimo organizovaný program pro děti a mládež jsou prostory SENNA a jeho vybavení k dispozici členským organizacím RDMP. Ty můžou tyto prostory využívat k realizaci vlastních aktivit a setkávání svých orgánů po předchozí domluvě s kanceláří RDMP. Pro naše členské organizace poskytujeme 2 hodiny měsíčně zdarma, využití na dalších 8 hodin je zpoplatněno částkou 200 Kč/hod., a poté 400 Kč/hod.

RDMP svým organizacím poskytuje veškerou podporu v oblasti technického, organizačního a administrativního zajištění aktivit prospěšných pro zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Technické vybavení SENNA

Prostory SENNA jsou vybaveny kancelářským nábytkem (např. stoly, židle) vhodným pro pořádání pracovních setkání, porad či rukodělných aktivit. SENNO je vybaveno také projektorem a plátnem pro promítání prezentací a audio ozvučením pro kvalitní zvukový výstup včetně možnosti mikrofonového vstupu.

Podpora projektu

Realizaci projektu podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrát hlavního města Prahy a Česká rada dětí a mládeže.

Snímek obrazovky 2022-12-11 v 13.26.31