Ať ČRDM hájí nejen zájmy svých členských organizací, ale i hodnoty vštěpované dětem…

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 se konalo 53. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM) a její 10. Kongres.

Zdálo se, že nejzajímavějším bodem programu může být přijímání dvou nových členů a že jednání obou vrcholných orgánů České rady zabere zhruba tak hodinku a půl. V tříhodinovou online seanci nakonec čtvrteční podvečer protáhla diskuse nad posláním ČRDM, přesněji nad tím, co ještě je a co už není „její věc“. A jestli se někdy náhodou nepouští na příliš tenký – protože politický – led, notabene daleko od břehu svých stanov.

Předseda Kontrolní komise ČRDM Josef Valter (printscreen obrazovky)Impuls k debatě původně vzešel vlastně od Kontrolní komise ČRDM, jejíž předseda Josef Valter (DĚTI BEZ HRANIC– táborový spolek) přednesl na kongresu její příznivě vyznívající Závěrečnou zprávu. On i členové komise začali mít nicméně jisté pochybnosti ohledně souladu stanov a prezentování určitých postojů ČRDM. V aktuální debatě se ukázalo, že s nimi nejsou zcela osamoceni a že různou měrou „nevědí“ nebo s tím „mají trochu problém“ i někteří další lidé. Proti širšímu pojetí toho, co lze pokládat za „podporu činnosti svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost“ se stavěl Vlastimil Waic (Asociace debatních klubů), generální sekretář YMCA v ČR Vojtěch Rálek či Radan Kukal (Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, rovněž člen Kontrolní komise ČRDM). Vlastimil Waic z Asociace debatních klubů (printscreen obrazovky)„Ve chvíli, kdy se budeme chovat pragmaticky – a je to správné, chovat se pragmaticky, to znamená: opravdu nám má být jedno, kdo nám vládne, a musíme umět vycházet s každým, protože tak je to prostě nastavené – tak je opravdu škoda dělat si nepřátele i na polích, kde prostě nemusíme, a plýtvat svou energií na polích, kde nemusíme,“ míní kupříkladu Vlastimil Waic.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček (printscreen obrazovky)„Myslím si, že principy demokratického vládnutí musíme hájit, i když na první pohled vypadají, že vůbec nesouvisí s tím, že každou středu od čtyř do pěti nebo do šesti se scházíme s dětma, jezdíme na vejlet a v létě na tábory. Ale jsou úplně zásadní pro to, aby organizace takového typu jako ta naše nebo jakékoliv jiné organizace občanské společnosti mohly fungovat,“ prohlásil předseda ČRDM Aleš Sedláček. Starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický (printscreen obrazovky)Lenka Fialková, Česká tábornická unie (printscreen obrazovky)Jeho názor podpořili ve svých diskusních příspěvcích kromě jiných například starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický, Miroslav Jungwirth (Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy), Lenka Fialková (Česká tábornická unie) nebo Monika Němečková (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).

Výsledek? Usnesení, přijaté drtivou většinou hlasů delegátů a delegátek, zní: „Kongres ČRDM souhlasí s tím, aby ČRDM při hájení zájmů svých členů aktivně vystupovala k tématům, která mají souvislost nejen s podmínkami pro činnost členských organizací, ale i se současným životem a budoucností dětí a mladých lidí, občanskými svobodami, udržitelným rozvojem a principy demokratického vládnutí.“

Celý článek najdete zde:

https://www.adam.cz/clanek-2021040038-at-crdm-haji-nejen-zajmy-svych-clenskych-organizaci-ale-i-hodnoty-vstepovane-detem.html