Betlémské světlo rozvezli skauti po celé republice

Plamínek, který je pro mnohé již neodmyslitelnou součástí Vánoc, převezmou čeští skauti od těch rakouských v neděli 12. prosince. V sobotu 18. prosince ho pak rozvezou po celém Česku.

 Foto Zuzana Havlínová (Betlémské světlo, Junák - český skaut)

Foto Zuzana Havlínová (Betlémské světlo, Junák – český skaut)

„Betlémské světlo je předvánoční služba skautů a skautek společnosti. Je symbolem míru, naděje a přátelství, zároveň také v tomto často hektickém období lidem připomíná, že ty nejdůležitější věci jsou křehké a vyžadují naši pozornost,” uvádí mluvčí Betlémského světla Zuzana Hrbková.

Plamínek putuje každoročně z Betléma letecky do Rakouska, odkud ho tamní skauti šíří dál. V běžných letech se v některé z rakouských katedrál koná slavnost s ekumenickou bohoslužbou, během níž si Betlémské světlo přebírají skautské delegace z různých zemí. Kvůli pandemii covid-19 to ale před Vánoci 2021 již po druhé nebylo možné. Světlo si tak světlo převzali čeští skauti od svých rakouských kolegů na hranicích v Břeclavi, a to v neděli 12. prosince. Vybranými světlonoši byli Amálie z Břeclavi a Martin z Lužic, kteří se zapojili do pomoci po letošním tornádu na jižní Moravě. Betlémské světlo dovezli do Brna a donesli ho do katedrály svatých Petra a Pavla na Petrově.

betlemske-svetlo2021-ZHSK-hl-nadrazi-Praha
Foto Barbora Trojak (Betlémské světlo, Junák – český skaut; 170. oddíl ZHSK na hlavním nádraží 18. prosince 2021)

V sobotu 18. prosince se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšířil po celé republice. Rozvoz probíhá již tradičně od brzkého rána po vlakových trasách, jejich přehled je vždy k dispozici na www.betlemskesvetlo.cz.

Na mnoha místech a lokálních akcích si poté až do Štědrého dne mohli  lidé připálit svíčky nebo lucerničky a Betlémské světlo si odnést do svých domovů. Skauti a skautky světlo nerozvážejí pouze vlaky, ale umisťují ho i do různých institucí (fary, obecní úřady), obcházejí domovy pro seniory a připravují mnoho akcí pro veřejnost.

Foto Zuzana Havlínová (Betlémské světlo, Junák - český skaut)
Foto Zuzana Havlínová (Betlémské světlo, Junák – český skaut)

Betlémské světlo do Česka dorazilo již po třiatřicáté a o jeho šíření se starají především skauti a skautky, ale také řada dalších dobrovolníků. Plamínek je tak rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti.
Betlémské světlo pomáhají skautům rozvážet České dráhy a další dopravci. Celý projekt Betlémského světla má na starosti tým skautů a skautek z Brna.

Více na www.betlemskesvetlo.cz

Foto Zuzana Havlínová a Barbora Trojak