Cena Dobrovolník roku 2022 Prahy 10

2. 6. 2023 proběhne akce Dobrovolník roku 2022 v Heroldových sadech.

Městská část Praha 10 pořádá volbu Dobrovolníka roku již desátým rokem a plánuje za rok 2022 ocenit max. 10 dobrovolníků z různých oblastí působení. Do volby mohou být nominováni dobrovolníci ze sociální a zdravotní oblasti, z oblasti kultury, sportu a ochrany životního prostředí, z oblasti výchovné a vzdělávací činnosti a za mimořádnou, zvláštní příležitost. Podmínkou je, aby dobrovolníci svou práci vykonávali ve prospěch ostatních občanů na území MČ Prahy 10.

Pokud byste chtěli nominovat někoho z Vaší organizace, tak je příležitost takového dobrovolníka do této akce přihlásit. Termín podání návrhů je prodloužen do konce března.

Více informaci zde: https://praha10.cz/dobrovolnik-roku.

Podmínky nominací přikládáme zde. Na oficiální plakát k anketě se můžete podívat tady.