ČRDM udělila své Ceny Přístav za rok 2014. Předával je ministr školství

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělila 5. prosince 2014 své tradiční ocenění za podporu mimoškolní činnosti – Cenu Přístav.

Laureátek a laureátů ceny ČRDM za letošní rok bylo celkem 11, v devíti případech jim přitom připadla řádná a ve dvou mimořádná Cenu Přístav. Odměny v podobě umně zdobené „trosečnické“ láhve a pamětního listu jim v prostorách Barokního refektáře v historickém jádru Prahy osobně předal ministr školství Marcel Chládek.

„Všichni si uvědomujeme, že mimoškolní činnost je velmi důležitá, klíčová. A pokud se dělat nebude, tak nám naše děti budou vyrůstat na ulici, budou nám více fetovat, budou si více hrát na počítači a zbytečně tím trávit čas,“ pronesl během udílení cen ministr školství Marcel Chládek.

Podle ministra školství „je samozřejmě velmi důležité, abychom naše děti vedli formou občanského vzdělávání k nějakému vlastnímu názoru, k tomu, aby to byly svébytné osobnosti. A obzvláště v době, kdy slavíme dvacáté páté výročí po roce 1989, a bohužel máme u nás i dnes extrémní světové názory – a možná i extrémní strany či hnutí, které velmi připomínají některá hnutí například před rokem 1938. Marcel Chládek přislíbil podpořit oblast mimoškolní výchovy i finančně: „Příští rok by měl být významně navýšen i rozpočet na tuto oblast. Já si myslím, že dlouhodobě byla v minulosti podfinancována,“ poznamenal. Spolu s ním pogratulovali oceněným také radní pro sociální oblast a školství Irena Ropková a předseda ČRDM Aleš Sedláček.

Cenou ČRDM „Přístav“ se rozumí symbolický výraz uznání vysloveného vytipovaným představitelům veřejné správy a samosprávy na místní či regionální úrovni (nebo i zástupcům firem) za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. Nositeli letošní řádné Ceny Přístav 2014 se stali: ředitel Odboru regionální přeshraniční spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) ČR Jiří Horáček, referent odboru evropské územní spolupráce MMR Josef Žid, generální ředitelka Hotelu Ibis Old Town Praha Iva Nešvarová, náměstek ostravského primátora pro resorty sociálních věcí, sport a volný čas Martin Štěpánek, zastupitel obce Jince Miroslav Maršálek, starosta obce Řepice Martin Vysoký, místostarostka obce Řepice Věra Mráčková, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Nositeli mimořádné Ceny Přístav 2014 jsou armádní generál Petr Pavel a bývalý předseda ČRDM Pavel Trantina.

Celý článek, fotky a video z akce najdete na:
http://www.adam.cz/clanek-2014120016-crdm-udelila-sve-ceny-pristav-za-rok-2014-predaval-je-ministr-skolstvi.html