ČRDM Vás zve na akci ke kulatému stolu (Ne)vyloučení mladí

Kulatý stůl (Ne)vyloučení mladí se uskuteční 25. 3. 2024 od 15:00 do 18:00 a bude se věnovat novinkám v oblasti mládeže shrnutým na Youth Wiki a 10. cyklu Dialogu EU s mládeží (Strukturovaného dialogu). Jako téma byl zvolen cíl mládeže 3) Inkluzivní společnost. Účastníci se dozvědí o dosavadních výstupech 10. cyklu a dotazníkovém šetření Youth Wiki, které se věnuje postojům mladých k inkluzi v české společnosti a dostupnosti volnočasových aktivit a služeb pro mladé lidi. Společně se pak zamyslí nad tím, co a jak by se mělo zlepšit na české národní a lokální úrovni.

Na akci je třeba se přihlásit předem prostřednictvím tohoto formuláře do 20. 3. 2024.

Místo: SENNO, Senovážné nám. 24, Praha 1

Autor: adam.cz