Den dobrovolnictví a volného času v Praze 9 proběhl ve vší parádě, dešti navzdory

Je za námi Den dobrovolnictví a volného času, který v pátek rozproudil náměstí OSN na Praze 9. Přibližně 450 dětí a mladých lidí mělo možnost setkat se s 45 dobrovolníky a zástupci organizací působících v Praze 9. Ti jim předali své zkušenosti ze svých zájmových institucí. Nechyběly praktické ukázky jejich činnosti, soutěže, blízká setkání s nejrůznějšími zvířaty a mnoho dalšího. Cílem akce bylo setkání místních organizací a dětí z místních škol. Tento úkol se podařilo splnit.

Věříme, že smyslem této akce nebyla pouze jednodenní zábava, ale že setkání bude podnětem pro vznik nových kamarádství, volnočasových zájmů či start dobrovolnické činnosti. Pro nás jako pořadatele byla akce také zjištěním mnoha zajímavých skutečností. Celkem 10 % dětí navštěvuje pravidelně nějaký kroužek nebo jiný volnočasový program. 20 % dotázaných dětí bylo v minulosti na letním táboře. Těší nás, že jsme potkali několik dětí, které jezdí přímo s našimi členskými organizacemi, ať už většími a známějšími jako jsou skauti či pionýři, ale i těmi menšími jako jsou třeba KOLT (pozn. Občanský spolek klub organizátorů letních táborů). Mnoho dětí některé organizace podílející se na akci znaly z vlastní zkušenosti a jejich setkání byla příjemným zpestřením školního dne.

Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným školám (ZŠ Vybíralova a ZŠ Špitálská), které nás přišly navštívit. Děkujeme také organizacím za jejich pečlivou přípravu a nadšení (Komunitní centrum Petrklíč, z.s., JAHODA, z.ú., KLUB PATHFINDER z.s., Přírodovědný Spolek Darwin, Dům dětí a mládeže Praha 9, Zlatá kotva, z. s., Royal Rangers Praha, Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody.

Za necelé dva týdny se s námi můžete potkat na podobné akci, ale na jiném místě. V Heroldových sadech nás čeká Den dobrovolnictví a volného času v Praze 10.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří akci podpořili, nebo zaštítili: Kamila Matějková, Alexandra Udženija, Tomáš Portlík, starosta Devítky, Praha.eu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy!

Podívejte se s námi na uplynulou akci ve střípcích níže nebo ve sdílené galerii zde.