Dětská sdružení se volnočasové komerci svou kvalitou vyrovnají. A šetří peněženky rodičů

Malí hasiči - členové jednoho ze stovky členských sdružení ČRDM
S prvními desítkami odučených hodin, jimiž odstartoval nový školní rok, vyvstává před dětmi a jejich rodiči staronová otázka: Jakým způsobem a kde má dítě trávit svůj volný čas? Možná, že letos spolu s ní v některých rodinách zazní ještě další: A budeme na to vůbec mít? Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) proto doporučuje rodičům, aby při řešení zmíněného dilematu vzali do úvahy i možnosti, které jim v tomto ohledu skýtají dětská občanská sdružení. Jejich program totiž nejen že obstojí v konkurenci s komercí, ale nabízí volnočasové aktivity výrazně levněji.

Dětská sdružení mají u nás letitou tradici, jsou vedena proškolenými dobrovolníky a vyjdou v porovnání s komerčními zájmovými kroužky na zlomek jejich ceny,“ upozorňuje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka. Rozmanité dětské spolky a mládežnické organizace jsou podle něj s těmi mnohdy draze placenými přinejmenším srovnatelné, pokud jde o kvalitu jejich vedení i pestrost jejich zaměření. “Díky dotacím ministerstva školství, finančním příspěvkům kraje nebo obce a faktu, že vedoucí se o své svěřence starají ve svém volném čase dobrovolně, nekladou na rodinný rozpočet zvláštní nároky,“ vysvětluje podstatu fungování dětských sdružení Ondřej Šejtka.

Pokud jde o členská sdružení ČRDM, akce jimi pořádané mohou být pro rodiče zajímavé ještě z jednoho aspektu. Při aktivitách členských spolků České rady jsou děti díky exkluzívní pojistce ČRDM automaticky pojištěné – a to dokonce i v tom případě, že samy ani nejsou regulerními členy některého z těchto sdružení.

O šíři programové nabídky spolků zaměřených na trávení volného času dětí se mohou rodiče snadno přesvědčit jednak na internetové adrese České rady dětí a mládeže ( www.crdm.cz), a jednak díky jejímu portálu Kamchodit.cz (www.kamchodit.cz). Druhá z uvedených adres obsahuje interaktivní mapu se základními informacemi o objektech sloužících mimoškolní výchově a kontaktech na jejich uživatele z řad skautů, pionýrů, tomíků, mladých hasičů, záchranářů, folkloristů, woodcrafetrů, brontosaurů, debrujárů, mladých chovatelů a dalších. Portál funguje již několik let a aktuálně obsahuje na 3600 záznamů z více než 800 měst a obcí z celé naší republiky.

S volbou vhodného způsobu, jak mohou děti trávit volný čas, pomůže i „Devatero rad ČRDM pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit“ (www.crdm.cz/devatero). Text si všímá významu celkového osobnostního rozvoje dítěte, připomíná vliv dobré party kamarádů a upozorňuje na přirozenost toho, že dítě své zájmy s přibývajícím věkem mění. Devatero přitom nabádá ke spolupráci rodičů s vedoucími oddílů a podtrhuje význam tzv. zpětné vazby včetně příslušných referencí. „Radíme rodičům, aby s dětmi probrali jejich zájmy a pokusili se v tomto ohledu jejich přáním – v rámci svých možností, samozřejmě – vyhovět,“ poznamenal k metodě výběru volnočasových aktivit místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka. Pokud tedy rodiče vedle hudebních a výtvarných kroužků či sportovních oddílů zmapují také terén rozličných dětských a mládežnických sdružení, jistě budou mít ke své volbě dostatek potřebných informací.