Dotace HMP na podporu volného času

Vážení členové RDMP,

Rada HMP včera na svém zasedání schválila dotace v rámci podpory volného času dětí a mládeže. Níže uvádíme usnesení vč. tabulky dotací. Podporu nad 1 mil. korun bude schvalovat ještě Zastupitelstvo HMP dne 18.4.

Níže také připomínáme dnešní setkání k dotacím, kde můžeme společně probrat, jakým směrem by se mělo dotační řízení ubírat v dalším roce.

 Setkání k magistrátní dotacím

Chceme Vás pozvat k diskusi nad podobou magistrátního dotačního titulu na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže v dalším roce, která proběhne 9. 4. 2024 v 17:00 v prostorách SENNO. Výstupem setkání budou podněty pro magistrátní komisi, která připravuje dotační výzvu na další rok. Zároveň bychom měli mít bližší informace k tomu, kdy budou vyhlášeny výsledky dotací na tento rok. Pokud máte zájem se zúčastnit, tak nám tuto informaci dejte prostřednictvím formuláře vědět.