Ekocentrum DOTEK nabízí vzdělávací kurz Místně zakotvené učení v MŠ

Posilujte v dítěti vztah k místu už v mateřské škole. 

Pokud učíte v MŠ a zajímá vás, proč je vztah k místu důležitý a jak tento vztah posilovat, tak vás srdečně zveme na letní kurz “Místně zakotvené učení v MŠ”

Co vás čeká:

– praktické seznámení s MZU* a jeho metodami

– příklady dobré praxe

– inspirace

– vzájemné sdílení

–  14. – 16. 7. 2024

– Kurz proběhne na DOTEKu v Horním Maršově (Krkonoše)

Pořádá SEVER – ekologická výchova v HK.

Kontaktní osoba: Karin Richterová  karin.richterova@ekologickavychova.cz

Přihlášky do 30. 4., registrační formulář: https://forms.gle/JkF4CHvAbjfhLai46

Více podrobností na: https://sever.ekologickavychova.cz/mistne-zakotvene-uceni-v-ms/

Zdroj: adam.cz