Hostili jsme setkání krajských rad dětí a mládeže

Agenda našeho jednání se při tomto setkání týká finalizace podoby standardu krajských rad. Byl představen výstup pracovní skupiny v níž byli zástupci všech krajských rad. Tento dokument diskutujeme a řešíme, od kdy by se měl přijmout, jak bude implementován a proč by jej krajské rady měly dodržovat.

Na programu jsou i další neméně důležité body, které mají za cíl zlepšit a zefektivnit fungování rad a nechybí ani sdílení zkušeností. Děkujeme za účast všem radám, za plodnou diskuzi a snahu věci posouvat vpřed!

Dohromady naše pozvání využili zástupci ze 7 krajských rad (Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska z. s., RDM KHK – Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, Středočeská rada dětí a mládeže, Radambuk – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., Jihomoravská rada dětí a mládeže, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.).