II. díl seriálu RDMP o dobrovolnictví – Když se řekne dobrovolnictví…

V druhém dílu seriálu o dobrovolnictví se podíváme na pár zajímavých čísel, která u nás v ČR charakterizují zkušenost a pohled obyvatel na dobrovolnictví. Vycházíme z průzkumu Dobrovolnictví v ČR provedeného v roce 2021 společností ACCENDO.

📍 Z hlediska zapojení do dobrovolnické činnosti se zapojujeme do pomoci po živelných katastrofách, ale také při zvelebování společně využívaných ploch. Do zmíněných aktivit se už někdy zapojilo 24 % dotázaných.

📍 59 % čechů má za to, že společensky nejpotřebnější skupinou jsou senioři ve věku 80 let a více. Zároveň však většina dobrovolníků (61 %) v praxi pracuje či pracovala s věkovou skupinou 19 – 64 let.

📍 O možnosti zapojit se do dobrovolnictví se lidé dozvídají především od přátel a známých, a to ze 49 %. Relativně nízké číslo je to v případě informovanosti ze strany školy či zaměstnavatele, konkrétně kolem 13 %.

V infografice se dále například dozvíte, že většina občanů ČR se již s pojmem dobrovolnictví v různých formách setkala. Také jaké tři organizace se lidem vybaví mezi prvními ve spojení s dobrovolnickou činností a jaká oblast je dle názoru společnosti nejpotřebnější či naopak.

Příště se můžete těšit na pojem akreditované dobrovolnictví a vše kolem něj.