III. díl seriálu RDMP o dobrovolnictví – akreditované dobrovolnictví

Ve třetím dílu seriálu o dobrovolnictví se podíváme na pojem akreditované dobrovolnictví nebo také akreditace v oblasti dobrovolnické služby. V grafice se dozvíte základní informace o tomto pojmu, níže pak najdete několik příkladů výhod samotné akreditace.

  • Organizace s akreditací dobrovolnického programu mohou žádat o dotace na Ministerstvu vnitra ČR. Z těchto dotací je možné uhradit náklady jak na koordinaci dobrovolníků tak na související provozní náklady (kancelář, účetnictví, kancelářské pomůcky, školení atp.).
  • Akreditované organizace mohou také uplatnit hodnotu práce vykonané těmito dobrovolníky v rámci vlastního podílu (dofinancování) nákladů projektů, na které žádají o státní dotace u vybraných ústředních orgánů státní správy.
  • Pro dobrovolníky to zase například znamená, že mají v akreditované organizaci smluvně zaručené postavení a jsou pojištěni proti škodám na zdraví a na majetku.
  • Dobrovolníci mají také nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti, pracovních prostředků a ochranných pomůcek.

Pokud byste měli zájem zjistit více informací, dopodrobna prozkoumat specifika akreditace či si projít formuláře pro její získání, navštivte web Ministerstva vnitra zde: https://www.mvcr.cz/…/dobrovolnicka-sluzba-akreditace.aspx