Informace pro členy RDMP

logo-RDMP-web-male2Milí členové Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy,

máme pro Vás několik aktuálních informací. Prosíme, abyste si následující text pečlivě přečetli, protože informace se týkají například registrace členství na další rok a pojištění. 

Potřebovali bychom, abyste si v systému ČRDM prodloužili členství, aktivovali si pojištění, vyplnili dotazník ohledně struktury členů a dopadů činnosti a zaslali členský poplatek.

Prodloužení členství v RDMP na rok 2023 a pojištění

Od 5. prosince 2022 je otevřený registr ČRDM, kde je možné prodloužit členství si členství v RDMP na rok 2023. Tak jako v předchozích letech stačí elektronické potvrzení v registru ČRDM. Nejdříve je třeba v záložce Moje organizace vyplnit počty členů na další rok. Následně je zde možné zakliknout prodloužení členství. V záložce pojištění je pak třeba zakliknout si jednotlivé typy pojištění (zdarma je standardně úrazové a odpovědnostní).

UPOZORŇUJEME, že dle rozhodnutí Představenstva ČRDM organizace, které nemají v rejstříku zveřejněné povinné údaje, NEPOJISTÍME, dokud svou zákonnou povinnost nesplní. Termín pro prodloužení členství v RDMP na rok 2023 je do 31. 12. 2022. Důležité podrobnosti zde.

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Pokud Vám tedy nějaké údaje v rejstříku chybí, hned po jejich doplnění není problém pojištění aktivovat. Další informace k pojištění najdete zde.

Dotazník ke struktuře členů a dopadů činnosti

Abychom měli ucelený přehled o struktuře členů a také o dopadu Vaší činnosti, chceme Vás požádat o vyplnění dat za Vaši organizaci do připraveného dotazníku. Prosíme, věnujte pozornost formuláři, na který jsme Vám zaslali odkaz do e-mailu. Potřebujeme informace od každé členské organizace. Tato data budou sloužit k tomu, abychom měli konkrétní čísla pro prezentaci vůči veřejnosti.

Členský poplatek v roce 2023

Výše členského poplatku byla určena na posledním valném shromáždění. Prosíme tedy o zaslání částky na účet RDMP ve stanovené splatnosti. Níže uvádíme platební údaje:

  • Číslo účtu: 2000026445/2010
  • Výše příspěvku na rok 2023: 500,- Kč
  • Variabilní číslo: IČ vaší organizace
  • Zpráva pro příjemce: “členský poplatek 2023 + název organizace”
  • Splatnost: prosíme o úhradu do 31. 3. 2023

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že členský příspěvek není službou, nevystavujeme Vám fakturu. Úhrada členského poplatku vyplývá automaticky ze stanov a jeho výše je plošně určena valným shromážděním. Pokud byste i tak do účetnictví potřebovali nějaký doklad, po úhradě poplatku Vám na vyžádání vystavíme elektronické potvrzení o platbě na účet RDMP. Tak si můžete výše uvedené založit jako doklad do Vašeho účetnictví.

Nové projekty ČRDM

Na mnoho rodin silně dopadá současná ekonomická krize a volnočasové aktivity jejich dětí se pro ně stávají nedostupné. Jsme moc rádi, že Česká rada děti a mládeže jim může pomoci díky nového projektu Darujeme kroužky dětem. Rodiče mohou získat příspěvek 2 000,- Kč na pololetí na každé dítě a následně určit, které organizaci bude příspěvek převeden. Zde je příležitost pro organizace dětí a mládeže zapojit se.

Příspěvek mohou využít jak rodiče stávajících členů, dokonce i ti, kteří již příspěvky za 1. pololetí zaplatili (v takovém případě jim můžete část zaplacených příspěvků vrátit, a tím jim finančně pomoci), tak i rodiče nových potenciálních členů.

Skvělé je to, že příspěvek lze použít nejen na členský či oddílový příspěvek, ale také na účastnické poplatky, např. na soustředění nebo víkendovou akci, či na nákup potřebného vybavení pro dítě, záleží vždy na jeho konkrétních potřebách. Více informací najdete na webu projektu.

Také s Vámi chceme sdílet novou výzvu, kterou Česká rada dětí a mládeže vyhlašuje ve spolupráci s Nadačním fondem Abakus na podporu vzdělávání a integrace ukrajinské mládeže, která se v současné době nachází na území České republiky.

ČRDM stanovila několik modelových aktivit, které budou finančně podpořeny. Realizátor si může vybrat z těchto modelových aktivit: Doučovací aktivita, Skupinová aktivita, Projektový den a Tandemová aktivita. Další modelové aktivity je možné podpořit také, nicméně až po vzájemné domluvě s ČRDM. Finanční míra podpory bude vyplývat z časové a obsahové náročnosti aktivity a dle jejího dopadu na ukrajinskou mládež.

Možná doba realizace je od 1. února 2023 do 30. června 2023 (začít aktivitu je možné už v lednu). Cílovou skupinou je neškolní ukrajinská mládež ve věku 15–19 let. Osoba podpořená tímto projektem musí doložit čestným prohlášením skutečnost, že má ukrajinské občanství a v tuto chvíli nenavštěvuje formální vzdělávání v rámci vzdělávacího systému ČR (krom modelu Tandemová aktivita, kde je možné podpořit i ukrajinské žáky navštěvující české školy). Další podrobnosti včetně přihlašovacího formuláře najdete na webu projektu.

Pokud byste měli k něčemu z výše uvedeného dotaz, dejte nám vědět!