IX. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy

Zveme zástupce našich členských sdružení na
IX. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy.

IX. Valné shromáždění se bude konat v
pondělí 20. ledna 2014 od 17:00 na Senovážném nám. 24, Praha 1.

Předběžný návrh programu:

• Změny stanov s ohledem na Nový občanský zákoník
• Přijetí nových sdružení
• Hospodaření
• Informace ze setkání krajských rad
• Různé

Upřesněný návrh programu Valného shromáždění Rady bude zaslán zástupcům členských sdružení v předstihu e-mailem, stejně jako další materiály k jednání.