(Jak) mluvit s dětmi o válce? Vysílání nejen pro rodiče, skautské vedoucí nebo učitele