Jak najít dobrý letní tábor?

Možná jste mezi těmi, kdo s příchodem jara začali přemýšlet o výběru letního tábora pro své děti, možná si naopak říkáte, jestli není ještě brzy myslet na letní program. Omyl! Je nejvyšší čas, místa na letních táborech se velmi rychle zaplňují. Ten, kdo by rád poslal svoje děti o letních prázdninách na tábor a ještě nestihl vybrat ten správný, má právě nejvyšší čas, aby se začal výběrem intenzivně zabývat. Chcete-li totiž mít možnost výběru z kvalitních táborů, je právě období od ledna do začátku dubna tím nejvhodnejším.
Například letní tábory občanského sdružení Děti bez hranic jsou již více než z poloviny obsazené. „V roce 2012 pořádáme celkem šest turnusů letních táborů pro děti. Právě v posledních týdnech se místa začala velmi rychle plnit a v průměru máme obsazeno již 65% celkové kapacity. O letní tábor Záchranná mise, což je naše vlajková loď, je jako každoročně největší zájem a tento záchranářský tábor je obsazen již více než ze tří čtvrtin“, říká Martin Škoda, místopředseda sdružení. „S ohledem na vývoj přihlášek v loňském roce se dá očekávat, že i letos budeme mít koncem května všechny turnusy zcela obsazeny.“

Zájemci, kteří už nabídkou letních táborů brouzdali, jistě vědí, že existuje nespočet pořadatelů letních táborů nejrůznějšího druhu. Jde vám z toho hlava kolem a nevíte, podle čeho tábor vybrat? Poradíme vám.

Pokud jde o to, jaký typ tábora vybrat, pak asi nikdo radu nepotřebuje. Každý jistě má představu, zda si troufne své dítě poslat pryč na 14 dní nebo raději jen na týden, zda chce jeho dítě spát ve stanu či raději v chatičce, nebo jestli ho bude bavit spíš tábor jazykový, taneční, karatistický nebo koňský. V čem však mnozí rodiče tápou, to je, jak poznat, zda je tábor dobrý. Jestli je organizátor spolehlivý a má dost zkušeností…. prostě zda je vůbec bezpečné své dítě na takový tábor poslat.

A právě zde přichází na pomoc jakési šestero bezpečného tábora. Při výběru letního tábora berte v úvahu všechny následující body.

1. REFERENCE OD ZNÁMÝCH
Někdo z vašich známých, příbuzných nebo kolegů z práce už jistě v minulosti své děti na tábor poslal. Proto se s nimi nebojte poradit a probrat jejich zkušenosti a dojmy. Pokud od známého dostanete doporučení na letní tábor, na němž bylo jeho dítě spokojené a v lepším případě se tam každoročně znovu vrací, pak je to pro vás znamení, že tímto výběrem nic nepokazíte.
Pokud však není ve vašem okolí nikdo, kdo by vám předal své osobní zkušenosti, pokuste se alespoň sami najít o pořadateli tábora co nejvíce informací na internetu. Dobrým znamením bezpochyby je, když má pořadatel za sebou již letitou historii. Nebojte se také zavolat přímo organizátorovi, pokud je solidní, bude schopen a ochoten zodpovědět vaše otázky.

2. KVALIFIKOVANOST VEDOUCÍCH
Výchovní pracovníci na táboře, nebo chcete-li oddíloví vedoucí, jsou po dobu tábora vašimi zástupci a přebírají tudíž plnou odpovědnost za dítě a jeho bezpečnost. Tuto práci proto nemůže dělat každý. Samozřejmostí je, aby vedoucím na táboře byl člověk bezúhonný s čistým trestním rejstříkem a po psychické i fyzické stránce schopný práce s dětmi. Zjistěte si však, co pořadatel nabízí navíc. Zda na tábor zajistil kvalitní vychovatele s určitým stupněm proškolení či ještě lépe odborného vzdělání v oblasti školství a výchovy dětí. Táboroví vedoucí zpravidla bývají studenti, velmi často pedagogického směru, kteří tuto práci vyhledávají z vlastního zájmu o práci s dětmi, nebo pak starší ročníky, které se věnují táborům dlouhá léta a už mají na táboře třeba i své vlastní ratolesti. Varovným signálem by pro vás naopak mělo být, pokud zjistíte, že pořadatel své vedoucí vůbec nezná nebo je teprve shání na poslední chvíli. Takový organizátor totiž v nouzi najme každého, kdo projeví o takovou „brigádu“ zájem, a náhodní brigádníci zpravidla nemohou být zárukou kvalitní péče o vaše děti. „Od počátku naší činnosti trváme na tom, aby všichni naši výchovní pracovníci bez výjimky absolvovali každoročně jeden až dva měsíce před tím, než začne první tábor, povinné víkendové školení, a to i v případě, že v minulosti již takovým školením prošli. V žádném případě bezpečnost na táboře nepodceňujeme a školíme proto vedoucí například v oblasti dětské psychologie nebo první pomoci. Letos v rámci školení zavádíme tréninkovou novinku – modelové situace, se kterými se na táborech běžně setkáváme. Úkolem výchovných pracovníků bude rychle zhodnotit situaci, pojmenovat bezpečnostní rizika, která z ní mohou plynout, a zjednat co nejefektivněji nápravu. Od těchto modelovek si slibujeme takový efekt, že vedoucí budou takzvaně myslet dopředu. To znamená, že si v praxi budou více všímat potenciálních nebezpečí a budou se jim více snažit předcházet.“ říká Mgr. Josef Valter, předseda občanského sdružení Děti bez hranic.

3. HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
Jedním z důležitých aspektů, se kterým mají některé tábory potíže, jsou hygienické podmínky, které podléhají přísným pravidlům vyhlášky MŠMT. Ověřte si, zda místo, kde tábor probíhá, odpovídá hygienickým normám pro dětskou rekreaci, a to zejména kuchyně a sociální zařízení.

4. ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ
I když nebudete mít několik týdnů dítě pod svým dohledem, budete mít jistě klidnější spaní, pokud budete vědět, že na táboře je zabezpečena non-stop kvalitní zdravotní péče. „Na každém našem táboře jsou obvykle dva školení zdravotníci, i když zákon vyžaduje jen jednoho. Většinou se jedná o zdravotní sestřičky nebo profesionální záchranáře a na některé turnusy s námi jezdí dokonce i lékaři. Vždyť, kde jinde by mělo být k dispozici perfektní zdravotní zázemí, když ne na našich záchranářských táborech?“, říká Stanislav Vlk, hlavní zdravotník sdružení Děti bez hranic.

5. STRAVOVACÍ REŽIM
Aby si dítě táborový program jak se patří užilo, mělo by mít také spokojené a plné bříško. Zjistěte si proto, jaký je stravovací režim tábora, kam se chystáte dítě poslat. Zcela běžným standardem u pobytových táborů je pestrá a vyvážená strava 5 x denně a neomezený pitný režim. „Na táborech sdružení Děti bez hranic je stravování zajištěno profesionálními kuchaři. Abychom měli kontrolu nad stravováním dětí, vedoucí se stravuje vždy se svým oddílem a celodenně dbá na nezbytný pitný režim.“, řekl k této problematice Josef Valter.

6. ZAJÍMAVÝ PROGRAM
Zeptejte se i na podrobnosti týkající se programu. Každý dobrý tábor má tématickou celotáborovou hru, kterou organizátor nebo vedoucí připravují již před samotným táborem. Avšak celotáborovka sama o sobě nestačí. Zkušený pořadatel tábora má předem připravený harmonogram celého pobytu, kde mají své místo nejen etapy celotáborové hry, ale i doprovodné akce jako například celodenní výlety, diskotéky, táboráky, ale také například rezervní dny pro přesunutí programu z důvodu nepřízně počasí a podobně.

Pokud jste na všechny výše uvedené otázky dostali od pořadatele tábora vyčerpávající a uspokojivou odpověď, můžete svému dítěti s klidným srdcem zamávat u autobusu a užívat si zasloužené dny rodičovského volna. Věřte, že jste vybrali dobrý tábor a za 14 dní budete vybalovat kufr při nadšeném vyprávění neopakovatelných táborových zážitků vašeho potomka.
Detailní informace k jednotlivým turnusům letních táborů sdružení Děti bez hranic najdete na www.detibezhranic.cz.

Děti bez hranic – Petra Valterová

Další otázky a odpovědi týkající se letní dětské rekreace a tipy na léty prověřené dětské tábory pak hledejte například na webové stránce www.letnidetsketabory.cz nebo na serveru www.cesketabory.cz