Jaká byla akce s názvem Robotika, polytechnika, unplugged technologie – aneb sdílení zkušeností

Už je to téměř 14 dní, co proběhla tato skvělá akce. Po zpracování dojmů se můžeme ohlédnout zpět a vše zhodnotit. Akce s názvem Robotika, polytechnika, unplugged technologie – sdílení zkušeností proběhla ve spolupráci s s Elixírem do škol, NPI ČR, DDM Praha 6 a ULITA (DDM Praha 3).

Jednalo se o praktický seminář s několika stanovišti, na kterých se sdílely osvědčené postupy při práci s dětmi a jejich objevování světa technologií, informatických principů bez počítačů, a práci s materiálem a elektronikou. Seminář přinesl mnoho nového, dokonce dorazila i firma Maker’s Red Box, které představila zajímavé technologické prvky, které se dají využívat při výuce, kroužcích, nebo v oddíle. Doufáme, že tuto akci budeme moci někdy zopakovat a rozšířit tyto techniky do více organizací.