Kulatý stůl k dobrovolnictví na pražském magistrátu

Tento týden jsme se vypravili na pražský magistrát na Kulatý stůl k dobrovolnictví, který svolal zmocněnec pro dobrovolnictví Pavel Mareš.

Cílem setkání bylo zmapovat dobrovolnickou činnost v Praze a najít možnosti její podpory. Proto jsme představili naší práci a sdíleli úskalí, které se k naší práci váží.

Jako úkol si odnášíme vyčíslení dobrovolnické práce jak ve vztahu k přímé práci tak ve vztahu k různé administrativě. Už teď víme, že jen za naše organizace jde o tisíce dobrovolníků, kteří vykonávají stovky hodin práce ročně.

Díky všem, kteří se setkání zúčastnili a sdíleli dobrou praxi ze svých organizací.