Minigranty z Visegradského fondu

Mezinárodní visegrádský fond spouští čtvrtou výzvu v rámci nového programu pro výměnu mládeže zvaného V4 Gen Mini-Grants.

Program podporuje krátkodobé přeshraniční výměny mládeže ve věku 12–30 let v rámci zemí V4. O podporu se mohou ucházet organizace pracující s mládeží jako např. školy, volnočasové kluby, sportovní sdružení, zapsané spolky, apod.

Základní podmínkou žádosti o podporu je účast min. Dvou organizací z rozdílných zemí V4, které spolu zorganizují minimálně jedno společné. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností a nových poznatků, seberozvoj a neformální vzdělávání, seznámení se s vrstevníky ze sousedních zemí a jejich kultury a zvyků a především pak společná tvůrčí, vzdělávací či sportovní činnost. Projekty se mohou týkat jakýchkoliv společných témat, která v mladých lidech rezonují na obou stranách hranice.

Žadatelé mohou na společné aktivity získat až 10.000 €.

Termín podávání elektronických žádostí (skrze My Visegrad) je 15. července 2023 (poledne). Předběžné návrhy na projekty je nutné podat v období 1. 6.–30. 6.

Informace naleznete ZDE.