Národní pedagogické muzeum a knihovna muzeum a knihovna J. A. Komenského představuje nové webové stránky Přemysla Pittra – českého Nicolase Wintona

Zatímco je sir Nicolas Winton české veřejnosti dostatečně znám, vůči P. Pittrovi má naše společnost obrovský dluh.


Prostřednictvím řady dlouhodobých aktivit pracuje NPMK na jeho zmírnění. Od 1.7. 2014 jsou na adrese pitter.npmk.cz veřejně přístupné nové webové stránky věnované osobnosti a dílu P. Pittra. Nový web mohl vzniknout díky rezortnímu projektu MŠMT Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové. Nové webové stránky jsou dalším příspěvkem pro zkvalitnění výuky o historii 20. století.
Tento aktivní a živý web by měl nabízet zájemcům přehled nejen o P. Pittrovi a jeho spolupracovnících, ale i o aktivitách spojených s připomenutím jejich odkazu. Položky v „menu“ a „okruhy“ budou dále postupně doplňovány a rozvíjeny i o nová hesla. Velmi důležitý je přímý vstup do databáze materiálů, což je služba pro všechny zájemce a badatele, kteří potřebují čerpat podklady pro svoji práci.

Celý článek najdete na: www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/narodni-pedagogicke-muzeum-a-knihovna-j-a-komenskeho


Přemysl Pitter
(21.6. 1895, Praha – 15.2. 1976, Curych) – významný křesťanský humanista, publicista, vychovatel a sociální pracovník. Za 1. republiky změnil pozitivně život řadě dětí ze sociálně slabých rodin na pražském Žižkově, za druhé světové války tajně podporoval židovské rodiny. Po válce se stal iniciátorem a vedoucí silou v ojedinělé humanitární „akci zámky“, během které pomáhal židovským dětem z koncentračních táborů i dětem poraženého nepřítele, dětem německým, zotavit se v zámeckých ozdravovnách z prožitých útrap a nalézt jim nové domovy. Od roku 1951 P. Pitter žil v exilu, i zde se ale staral o lidi v nesnázích.