O čem byste měli vědět – newsletter č. 8/24

Milí členové Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy, rádi bychom Vás informovali o několika aktualitách:

  • Mládež kraji v Praze: Vzdělávací aktivity ve Skautském institutu a SENNO
  • Setkání k magistrátním dotacím
  • XX. Valné shromáždění RDMP
  • Dobrovolník roku Prahy 10
  • Vzkazy z členských organizací

👉 Mládež kraji v Praze: Vzdělávací aktivita

14. a 18. března proběhla první dvě setkání pro zájemce projektu Mládež kraji (i pro Vaši mládež), ale i pro zástupce členských organizací RDMP a širokou veřejnost. Stále je možnost hlásit se na poslední ze série seminářů viz níže. Zároveň je stále otevřena možnost registrovat své projekty a získat na ně finanční podporu. Informace o projektu najdete na webu www.praha.mladezkraji.cz. V případě, že byste nestíhali vzdělávací akci, po domluvě je možné přihlásit projekt i tak. 

  • 5. 4. 2024 (17:00 – 19:45) Jak představit projektpřihlašovadlo, FB událost zde

PROSBA: Chceme Vás požádat o sdílení informací o projektu Mládež kraji na platformě Instagram a Facebook. Děkujeme!

👉 Setkání k magistrátní dotacím

Chceme Vás pozvat k diskusi nad podobou magistrátního dotačního titulu na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže v dalším roce, která proběhne 9. 4. 2024 v 17:00 v prostorách SENNO. Výstupem setkání budou podněty pro magistrátní komisi, která připravuje dotační výzvu na další rok. Zároveň bychom měli mít bližší informace k tomu, kdy budou vyhlášeny výsledky dotací na tento rok. Pokud máte zájem se zúčastnit, tak nám tuto informaci dejte prostřednictvím formuláře vědět.

👉 XX. Valné shromáždění RDMP
Chceme Vám připomenout, že Představenstvo RDMP svým usnesením svolalo XX. Valné shromáždění na 23. 4. 2024 od 18:00 hod. do prostor SENNO. Všichni zástupci členských organizací jsou zváni. Pokud jste tak už neučinili, tak nám prosím o Vaší účasti dejte vědět prostřednictvím formuláře.

👉 Dobrovolník roku Prahy 10

Působí Vaše organizace na území Prahy 10 déle než jeden rok? Nominujte dobrovolníka z Vaší organizace do ankety Dobrovolník roku Prahy 10 a projevte své uznání lidem, kteří pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu.

MČ Praha 10 pořádá volbu Dobrovolníka roku již jedenáctým rokem a plánuje za rok 2023 ocenit max. 10 dobrovolníků z různých oblastí působení. RDMP s městskou částí na akci participuje. Přijímání nominací bylo v letošním roce prodlouženo.

Bližší informace najdete na webu městské části.

👉 Vzkazy z  členských organizací
Jules a Jim, z.ú. – Zasazujeme se  o rozvoj a podporu vzdělávacích programů v oblasti primární prevence. V rámci našeho úsilí o rozšíření týmu odborníků v dubnu tohoto roku, hledáme nové lektory pro Prahu a Středočeský kraj, kteří by se k nám připojili.

Inzerát pro Prahu JOBS

Inzerát pro Středočeský kraj JOBS

Vaše RDMP