Osvobození NNO od soudních poplatků ve věci rejstříku – podpořme návrh poslance Kořenka

Dle současné legislativy (NOZ) nyní i neziskovky platí- a ne málo! Za každý zápis nebo změnu zápisu 1000 korun!
O jaké změny se může jednat? Například o změnu názvu, změnu ve stanovách, změnu statutára apod., a to u spolku nebo u spolku pobočného…
Aleš Sedláček, předseda ČRDM vyzývá spolky, aby se přidaly ke společnému postupu a kontaktovaly své poslance s žádostí o podporu.

O co přesně jde:
„Vlivem rychlého schvalování doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku došlo, dle našeho přesvědčení spíše omylem, k zavedení poplatkové povinnosti za registraci a zápis změn i u neziskových organizací.
Bez povšimnutí senátorů, většiny poslanců i autorů rejstříkového zákona došlo k osvobození od soudních poplatků v zákoně o soudních poplatcích pouze pro držitele statusu veřejné prospěšnosti (VP). Zákon o statusu VP ale nakonec neprošel v Senátu. Jestli je rozumné, aby byly osvobozeny jen organizace se statusem VP, je věc na delší debatu, nicméně jelikož status VP není možné v současné době získat, není osvobozený nikdo. Poslanec Kořenek navrhuje návrat k původnímu modelu, tedy osvobození organizací podle právní formy.

Za Českou radu dětí a mládeže jsme s radostí přivítali vystoupení předkladatele na tiskové konferenci ČSSD…

Nyní bychom měli napnout síly ke společnému postupu a kontaktovat poslance, ideálně v místě svého působení, bydliště apod., aby viděli, že se jedná opravdu o plošný problém, který zasáhne velké i malé – spolky s členitou strukturou pobočných spolků tím způsobem, že spolek hlavní musí v současné situaci zaplatit za každý zápis u spolku pobočného 1000 korun,“ říká Aleš Sedláček dále v článku, který najdete na ADAM.cz
(Osvobození NNO od soudních poplatků ve věci rejstříku – podpořme návrh poslance Kořenka)