Magistrát vyhlásil program podpory na rok 2024

Rada HMP v minulém týdnu schválila finální znění dotačního Programu podpory využití volného času dětí a mládeže pro rok 2024. Sběr žádostí bude probíhat v termínu od 22. 9. 2022 do 10. 10. 2023.

Všechny informace k programu najdete na webu magistrátu zde – https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/program_podpory_vyuziti_volneho_casu_3.html.

Přímo text vyhlášení najdete zde – https://www.praha.eu/file/3631307/vyvesit.pdf.

Magistrát připravil i dokument s přehledem meziročních změn – https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/zmeny_ve_vyhlaseni_programu_podpory_1.html.

Jako RDMP budeme během září poskytovat individuální konzultace. Pokud byste chtěli pomoci s procesem podávání žádosti o dotace nebo konzultovat projektový záměr, dejte vědět a domluvíme termín setkání.

Rubriky: Granty, Z Prahy, Zprávy z RDMP | Štítky: , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Magistrát vyhlásil program podpory na rok 2024

Jaký byl rok 2022 v RDMP? Podívejte se na naši výroční zprávu

Minulý rok byl plný nových výzev, rozšiřování obzorů i úspěchů. Zásadně se rozrostla naše členská základna, věnovali jsme se setkáním se zástupci organizací ale také se zaměřili například na vzdělávání našich členů. Bylo toho mnoho, neváhejte proto nahlédnout do naší výroční zprávy, kde najdete to nejdůležitější z dění v RDMP v minulém roce.

Rubriky: Nezařazené, Zprávy z RDMP | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaký byl rok 2022 v RDMP? Podívejte se na naši výroční zprávu

Prezident navštívil naši členskou organizaci JAHODA na Praze 14

Dvoudenní návštěvu Prahy završil prezident ČR Petr Pavel na Praze 14 na Černém Mostě, kde navštívil neziskovou organizaci JAHODA, která je jednou ze členských organizací Rady dětí a mládeže hlavního města Prahy.

JAHODA je nezisková organizace, která provozuje nízkoprahové kluby, terénní program pro děti a dospívající, mateřskou školu, dětské skupiny a komunitní rodinné centrum. Také organizuje volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. Mezi jejich nejznámější akce patří festival volného času Strawberry Fields. Díky těmto aktivitám se tuto organizaci rozhodl prezident navštívit, protože podpora těchto oblastí je jedna z jeho priorit.

První dorazila do JAHODY první dáma Eva Pavlová. Její příjezd byl poklidný a přinesl velkou míru laskavosti. Poté dorazil i prezident Petr Pavel, kterého uvítaly děti z JAHODY hromadným pozdravem.

Po úvodním briefingu se vydal prezidentský pár na prohlídku JAHODY, včetně nízkoprahového centra, kde promluvili i se zdejšími klienty. Proběhlo také jednání s ředitelkou JAHODY o sociálních tématech, dětských skupinách, nízkoprahových centrem a možnostech rozšiřování aktivit a míst, jako je toto, protože prezident by podle jeho vlastních slov byl rád, aby takových míst bylo co nejvíce. Řešili také práci s dětmi v kontextu prevence kriminality a větší podporu podobných zařízení a možnost stipendií do dětských skupin. Společně si také poslechli hudební skladby, které složili mladiství, kteří JAHODU navštěvují.

Poté následoval závěrečný briefing, ale také podpisy a focení s dětmi a lidmi, kteří se na místě shromáždili, když se po sídlišti začala šířit informace, že ho navštívil prezident. Na úplný závěr dostal prezident několik darů, včetně bubnu s paličkami, protože hudba se v JAHODĚ hojně využívá k výchově a rozvoji dětí a mladistvých. Prezident moc poděkoval za dary i možnost návštěvy a hlavně za to, že taková místa jsou.

Jsme za Radu dětí a mládeže hlavního města Prahy moc hrdí, že se činnost naší členské organizace dostala do zájmu prezidentského páru a považujeme to za skvělý signál všem neziskovým organizacím (nejen v Praze), které odvádějí skvělou práci.

Rubriky: Z Prahy, Ze spolků dětí a mládeže, Zprávy z RDMP | Štítky: , , , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prezident navštívil naši členskou organizaci JAHODA na Praze 14

Programové prohlášení Rady HMP

Radní hl. m. Prahy v pondělí odpoledne představili veřejnosti programové prohlášení koalice SPOLU pro Prahu, Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí.

„Příprava programového prohlášení zabrala více času, než jsme původně plánovali, o to lepšího výsledku se ale podařilo dosáhnout. V zájmu fungování hlavního města i všech Pražanů. Je rozděleno na 11 kapitol, což se dá brát i jako 11 pohledů na budoucí fungování města. Ať už jde o dopravu, bezpečnost včetně té energetické, digitalizaci, dostupnost bydlení a vzdělávání, sociální a zdravotní služby, kulturu a další oblasti. Jsou tam krátkodobé i dlouhodobé projekty. Plníme to, co jsme při nástupu do vedení města slíbili. Chceme posunout hlavní město vpřed, aby Praha byla moderní, fungující metropolí přívětivou ke všem obyvatelům,“ říká na úvod k programovému prohlášení primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Níže přinášíme výběr témat, zmíněných v rámci programového prohlášení, která korespondují s naší činností v oblasti dobrovolnictví, volného času a dětí a mládeže:

  • Podpoříme mezigenerační soužití, sousedské i komunitní aktivity, mateřská a rodinná centra, dostupnost volnočasových aktivit pro děti všech věkových kategorií a sociálních skupin.
  • Zpracujeme koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy, navazující na dokument Základní směry prorodinné politiky i na aktuální Strategii rodinné politiky 2023-2030 MPSV. Institucionálně a finančně podpoříme tvorbu koncepcí a výkon rodinné politiky na městských částech hlavního města Prahy formou metodického vedení a podporou personálního zajištění vzniku úvazků pro výkon rodinné politiky.
  • Koncepčním způsobem podpoříme prorodinné, mezigenerační, sociálně, zdravotně, volnočasově a environmentálně zaměřené dobrovolnické aktivity.
  • Budeme motivovat základní školy a další provozovatele tělocvičen a hal, aby upřednostňovali domy dětí a mládeže a neformální vzdělávání (spolky) před komerčními organizacemi.

My jako RDMP se budeme během tohoto funkčního období dosáhnout následujícího:

  • Zřízení Komise RHMP pro dobrovolnictví jako nástroje pro podporu dobrovolnictví napříč gescemi.
  • Vytvoření koncepce dobrovolnictví jako součást koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy.
  • Rozšíření podpory dobrovolnictví, aby podpora pokrývala všechny oblasti. Nyní nelze financovat dobrovolnictví v sociálních zařízeních a v domácnostech, také nejsou peníze na provoz a koordinaci dobrovolnictví v rámci volného času.
  • Spuštění programu Mládež kraji směřující na podporu neorganizované mládeže a participace prostřednictvím podpory lokální projektů.
  • Organizace Dne dobrovolnictví a volného času jako nástroje pro osvětu v oblasti dobrovolnictví prostřednictvím konkrétních příkladů dobré praxe.
  • Organizace Celostátní vzájemné výměny zkušeností v roce 2024.

Celý článek najdete na webu pražského magistrátu, kde najdete i odkaz na celé programové prohlášení: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/radni_hl_m_prahy_predstavili_verejnosti.html

Rubriky: Z Prahy, Zprávy z RDMP | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Programové prohlášení Rady HMP

Konec potravinářských průkazů na táborech!

Byla schválena novela Zákona o ochraně veřejného zdraví, která ruší povinnost potravinářských průkazů na táborech.

Novela vstoupí v platnost 1. 7. 2023. Letos tak již není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, potravinářský průkaz měly.

Novela zákona o veřejné zdraví byla 16. 6. publikována ve Sbírce zákonů, účinnost je nastavená 15 dní od publikace, tedy právě od 1. 7. 2023.

Celý článek najdete zde: https://www.adam.cz/byla-schvalena-novela-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi-ktera-rusi-povinnost-potravinarskych-prukazu-na-taborech/

Rubriky: Z ČRDM | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konec potravinářských průkazů na táborech!

RDMP HUB otevřen

Chceme Vás srdečně pozvat do nově otevřených prostor SENNO – místo pro SEtkávání Nestátních Neziskových Organizací, které jsou umístěné v přízemí budovy na Senovážném náměstí 977/24, Praha 1.

Jde o prostory České rady dětí a mládeže, které máme na dva dny v týdnu k dispozici my v rámci projektu RDMP HUB. Přes den je prostor otevřený mladým lidem a studentům v režimu coworkingového klubu.

Prostory je také možno využívat pro aktivity našich členských organizací, oddílů a široké dětské veřejnosti. Pokud máte zájem prostory navštívit a využít je pro svá školení, porady, klubovou aktivity, kurzy či jen pro deskový večer s dětmi, neváhejte se nám ozvat a my Vám zajistíme zdarma rezervaci. Kapacita prostoru je variabilní dle potřeby, avšak nejvíce do 45 osob. 

Veškerou komunikaci ohledně HUBu či školení směřujte na naší novou kolegyni Michaelu Mickovou na e-mailu michaela.mickova@rdmp.cz.

Rubriky: Pozvánky, Zprávy z RDMP | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem RDMP HUB otevřen

RDMP navštívila sociální výbor pražského zastupitelstva

Dnes jsme se společně s naším předsedou Jakubem Frajem a zástupci Asociace turistických oddílů mládeže Pražské organizace PionýraNadace Krása pomoci účastnili jednání Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP, abychom prezentovali téma dobrovolnictví a výstupy z Kulatého stolu k dobrovolnictví, které v minulém týdnu svolal zmocněnec pro dobrovolnictví Pavel Mareš. Zastoupili jsme tu i Regionální dobrovolnické centrum Hl. m. Prahy, které chybělo z důvodu nemoci. Zazněly tak i informace o dobrovolnictví v rámci akreditované oblasti.

Hlavní informace z dnešního jednání jsou:
– v Praze je přes 100 dobrovolnických organizací a programů
– v Praze působí více než 9 000 dobrovolníků, kteří vykonávají práci přes 1,8 mld. korun
– v současné době chybí na krajské úrovni koncepce dobrovolnictví
– nyní nelze financovat dobrovolnictví v sociálních zařízeních a v domácnostech, také nejsou peníze na provoz a koordinaci dobrovolnictví v rámci volného času
– chybí Komise pro dobrovolnictví RHMP, která by koordinovala celé téma napříč gescemi

Budeme se těšit, až se téma posune o něco ku předu. Dnes jsme k tomu položili základ.

Rubriky: Z Prahy, Zprávy z RDMP | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem RDMP navštívila sociální výbor pražského zastupitelstva

Zúčastnili jsme se oslav 25 let České rady dětí a mládeže

Čtvrtstoletí je už potná řádka let a o to víc si ceníme, pokud jej dosáhne organizace, která má vliv na smysluplné trávení času a dospívání dětí a mládeže. 25 let od svého vzniku slavila ve čtvrtek 7. 6. Česká rada dětí a mládeže. V rámci oslav v pražské Radlické kulturní sportovně poděkovala za skvělá léta strávená s dětmi a mládeží ale i s partnerskými či zastřešujícími organizacemi. Jsme rádi, že nadšení do práce lidem v ČRDM neubývá a jsou stále plní elánu.

Rubriky: Nezařazené, Z ČRDM, Z Prahy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zúčastnili jsme se oslav 25 let České rady dětí a mládeže

Kulatý stůl k dobrovolnictví na pražském magistrátu

Tento týden jsme se vypravili na pražský magistrát na Kulatý stůl k dobrovolnictví, který svolal zmocněnec pro dobrovolnictví Pavel Mareš.

Cílem setkání bylo zmapovat dobrovolnickou činnost v Praze a najít možnosti její podpory. Proto jsme představili naší práci a sdíleli úskalí, které se k naší práci váží.

Jako úkol si odnášíme vyčíslení dobrovolnické práce jak ve vztahu k přímé práci tak ve vztahu k různé administrativě. Už teď víme, že jen za naše organizace jde o tisíce dobrovolníků, kteří vykonávají stovky hodin práce ročně.

Díky všem, kteří se setkání zúčastnili a sdíleli dobrou praxi ze svých organizací.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kulatý stůl k dobrovolnictví na pražském magistrátu

Den dobrovolnictví a volného času v Praze 10 nadchl přes 800 dětí

Pod taktovkou Rady dětí a mládeže hl. města Prahy se v pátek 2. 6. uskutečnila akce Bambifest – Den dobrovolnictví a volného času v Praze 10. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátem hlavního města Prahy a Prahou 10 jsme vytvořili akci, kde se mohli mladí lidé osobně setkat se zástupci organizací zaměřených na dobrovolnictví a volný čas.

Různorodými aktivitami se pak mohli především děti a mládež dostat pod pokličku jejich činnosti. Nadchnout mladé do smysluplného trávení svého volného času byl ostatně jeden z cílů celé akce.

Na 800 dětí a rodičů, kteří se akce zúčastnili, měli možnost projít stanoviště celkem 16 organizací. Zjistili tak, že je v rámci Prahy 10 celá paleta možností, jak zlepšit své dovednosti v kroužcích, poznat nové kamarády, dobře se bavit nebo třeba pomoci jako dobrovolník.

Návštěvníci byli mimo jiné z řad dětí z okolních škol a školek, které přišli v dopoledních hodinách se svými učiteli a poté znovu odpoledne se svými rodiči. 

Akce také získala záštitu Ing. Alexandry Udženiji, náměstkyně primátora Hlavního města Prahy a Mgr. Pavla Mareše, předsedy Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP a zmocněnce pro dobrovolnictví. Dále také MgA. Davida Kašpara, místostarosty Prahy 10 (sociální a rodinná politika, zdravotnictví) a JUDr. Pavla Šutky, místostarosty Prahy 10 (kultura, sport a volnočasové aktivity). 

Navštívili nás a podpořili také Martin Valovič, starosta Prahy 10, Veronika Žolčáková, předsedkyně Výboru sociálního a zdravotního a Milan Maršálek, předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu.

Jsme v každém případě rádi, že má Praha 10 zájem o oblasti dobrovolnictví a volného času a jsou ochotní do nich investovat čas a úsilí. Ve večerních hodinách navíc zástupci Prahy 10 ocenili ty, kteří ve svém volném čase pomáhají ve svém okolí. 10 občanů z dané městské části získali ocenění Dobrovolník roku.

Dík patří v neposlední řadě také organizacím, které svými aktivitami, jako například malování na obličej, chůze po slackline či možnost vyzkoušet si první pomoc a hasičské vybavení, udělali ohromný dojem na nejednu dětskou duši. Otevřeli si tak dveře k zájmu o jejich samotnou zájmovou či dobrovolnickou činnost.

Rubriky: Z MŠMT, Z Prahy, Zprávy z RDMP | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den dobrovolnictví a volného času v Praze 10 nadchl přes 800 dětí