Píšete také žádosti o dotace pro své sdružení dětí a mládeže?

Připomínáme některé novinky!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v poslední době učinilo různé úpravy v dotačních programech na rok 2013. Výběr článků můžete najít na Adam.cz, vesměs v rubrice Nepřehlédněte, odkazy najdete níže.

Podávání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2013 probíhá prostřednictvím elektronického systému IS-mládež.
Část dokladů se podává i v listinné podobě.
Dejte proto pozor při tvorbě žádostí, i malá technická chyba může zapříčinit nepřidělení grantu.

Kromě toho se pražských sdružení, případně pražských poboček celostátních sdružení týkají i granty magistrátní. Odkazy opět najdete níže.

Hodně zdaru do psaní projektů 🙂

MŠMT upravilo programy podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO:
http://www.adam.cz/clanek-2012080022-msmt-upravilo-programy-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nno.html

MŠMT vyhlásilo Priority programů pro rok 2013:
http://www.adam.cz/clanek-2012080034-msmt-vyhlasilo-priority-programu-pro-rok-2013.html

MŠMT pořádá semináře pro NNO, které budou žádat o finanční podporu na rok 2013:
http://www.adam.cz/clanek-2012080049-msmt-porada-seminare-pro-nno-ktere-budou-zadat-o-financni-podporu-na-rok-2013.html

Podávání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2013:

Žadatelé, nestátní neziskové organizace, předkládají žádost o dotaci na rok 2013 v programech
č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti
a mládež,
č. 2 – podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží, programu
č. 3 – investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže a programu
č. 5 – podpora činnosti Informačních center pro mládež
prostřednictvím elektronického systému IS-mládež.
Systém bude uzavřen 31. října ve 13 hodin!

Další podmínky najdete na:
http://www.msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-statni-dotace-v-ramci-programu-statni

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2013
které vyhlásil Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a sportu:
http://www.adam.cz/clanek-2012090035-celomestske-programy-podpory-vyuziti-volneho-casu-deti-a-mladeze-na-uzemi-hl-m-prahy-na-rok-2013.html

Uzávěrka podávání žádostí pro děti a mládež je 9. 11. 2012, pro sport 14. 11. 2012.