Pozvánka na on-line XIV. Valné shromáždění RDMP

XIV. Valné shromáždění RDMP se bude vzhledem k pandemii koronaviru konat on-line
v pondělí dne 23. listopadu 2020 od 18 hodin, a to na odkaze

https://meet.google.com/tfz-qosp-htf

Na programu VS bude zejména volba Představenstva RDMP a Kontrolní komise RDMP.

Předběžný program:

a) zpráva o činnosti RDMP a o přijetí nových členů za uplynulý rok

b) zpráva Kontrolní komise

c) představení kandidátů, způsob volby nového vedení RDMP a Kontrolní komise

d) zprávy jednotlivých zástupců spolků o činnosti jejich spolků v době koronaviru

e) zpráva z Valného shromáždění ČRDM

f) prezentace zajímavé možnosti trávení volného času https://kct.cz/elektronicka-turistika a další náměty na činnost v době koronaviru

g) různé

Přivítáme Vaše nominace na kandidáty do Představenstva a Kontrolní komise.
Podrobné instrukce ke způsobu hlasování a materiály k jednání VS rozešleme v nejbližších dnech.