Pozvánka na XII. Valné shromáždění RDMP

XII. Valné shromáždění RDMP se bude konat
v pondělí dne 22. května 2017 od 18 hodin v kanceláři ČRDM,
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 (zastávka tramvaje Jindřišská).

Na programu VS bude zejména hlasování o přijetí nových organizací, které mají zájem se stát členy RDMP, a volba nového Představenstva a Kontrolní komise RDMP.

Předběžný program:
a) zpráva o činnosti RDMP za uplynulý rok
b) hlasování o přijetí nových členů
c) volba nového vedení a kontrolní komise
d) různé
– co vše chcete / očekáváte od RDMP?
– chceme zkusit dotace MŠMT?
– chceme zkusit Mládež v kraji – a snažit se jednat na jednotlivých obvodech Prahy?
– členské karty / Eyca Karty – propagace
– Vaše další nápady a připomínky

Přivítáme také Vaše nominace na kandidáty do Představenstva a Kontrolní komise.
Podrobnější materiály k jednání VS rozešleme v nejbližších dnech.