Pozvánka na XIII. Valné shromáždění RDMP

XIII. Valné shromáždění RDMP se bude konat
v pondělí dne 25. března 2019 od 17 hodin v kanceláři ČRDM,
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 (zastávka tramvaje Jindřišská).

Hlavním bodem programu budou tentokrát dotace MŠMT* a možnost jejich čerpání.

Předběžný program:
a) zpráva o činnosti RDMP za uplynulý rok
b) zpráva o přijetí nových členů
c) různé
– co vše chcete / očekáváte od RDMP?
– chceme zkusit dotace MŠMT?
– chceme zkusit Mládež v kraji – a snažit se jednat na jednotlivých obvodech Prahy?
– členské karty / Eyca Karty – propagace
– Vaše další nápady a připomínky

* http://www.adam.cz/clanek-2019030012-vysla-vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani.html

http://www.adam.cz/clanek-2019020048-msmt-spolu-s-kraji-vybizi-neziskovky-aby-si-zazadaly-o-krajske-dotace-pro-mladez.html