Předběžné výsledky výběrového řízení – Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011 až 2015

Odbor pro mládež, v souladu s usnesením vlády č. 92 z 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, uveřejňuje předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace na rok 2015 k 31. říjnu 2014.

Tabulky s výsledky si můžete stáhnout na:
http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-1?source=rss