Představenstvo RDMP dne 17. 6. 2024

Dne 17.6 se konalo zasedání představenstva, kde bylo projednáno několik bodů, zde vám uvádíme ty nejdůležitější, abyste měli přehled co se v RDMP děje.

Projednávané body:
Mládež kraji
Během konce dubna proběhla zahajovací konference, kde bylo finálně hodnoceno celkem 11
projektů. Jeden projekt nakonec podpořen nebyl, do realizace tedy vstupuje 10 projektů. Projekty
jsou v tuto chvíli je ve fázi realizace až do konce listopadu. Pár jednotek projektů je již ve finální
fázi realizace. Hledáme termín pro závěrečnou konferenci, která by měla proběhnout v prosinci.

Nové příležitosti pro příští roky na realizaci Dne dobrovolnictví
Proběhne jednání se zástupci Prahy 1 o možné spolupráci. Stejně tak se rýsuje možná spolupráce
v rámci Prahy 8.

Šablony OP JAK
Už evidujeme schválené žádosti ze strany žadatelů, kterým to podávala kancelář RDMP.
Realizace bude probíhat od září 2024. Alokace stále není vyčerpaná, takže zájemci o podporu
stále mohou žádat.

CVVZ
V. Jura a J. Fraj informovali o přípravách Celostátní vzájemné výměny zkušeností. Zástupci
představenstva vznesli otázku, jak lépe oslovit vetší organizace, aby akci propagovali uvnitř svých
organizací. Skautský institut projednává statut partnera akce.

Spolupráce s MHMP
J. Fraj je součástí skupiny pro tvorbu Koncepce rodinné politiky. Oblast dobrovolnictví v tuto chvíli
na MHMP nemá finanční podporu, snaha je zahrnout dobrovolnictví do nové koncepce. V rámci
grantů pro volný čas se podařilo vyjasnit nepotřebnost elektronických podpisů na žádosti při
podání datovou schránkou. Došlo i k otevření dotačního opatření vzdělávání pro žadatele a ne jen
pro články žadatele.