Termín pro odevzdání projektů do programu Mládež kraji prodloužen do 10. 4.

Jednotlivé projektové záměry je nově možné hlásit až do 10. dubna 2024. Termín osobní konzultace nebo návštěvu vzdělávací akce je možné individuálně domluvit i po tomto termínu. Informaci o postupujících projektech zveřejní kancelář RDMP 12. dubna. Následně pak 26. dubna proběhne úvodní konference projektu, kde budou všechny záměry prezentovány před porotou, která následně rozhodne o konkrétní podpoře. Všechny projekty musí být zrealizovány do konce listopadu 2024. Výstupy pak budou prezentovány na závěrečné konferenci v prosinci 2024.