Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023

Využijte možnosti zažádat o podporu v rámci výše zmíněného programu. Znění výzvy, podmínek žádosti a podkladů pro žádost naleznete zde.

Účelem podpory jsou mimo jiné:

  • Volnočasové a vzdělávací aktivity
  • Zájmové aktivity pro děti, mladistvé či dospělé
  • Mentoringové a buddy programy pro děti a mladistvé
  • Kurzy sociokulturní orientace
  • Kurzy českého jazyka
  • Doučování a podpora při vzdělávání dětí v rámci povinné školní docházky či vzdělávání na střední škole

Pro případné žadatele o dotaci v tomto dotačním programu plánujeme uspořádat online informační seminář v termínu 4. 2023 od 10:00 hodin.

Odkaz pro přihlášení na seminář bude společně s dalšími informacemi o jejich konání zveřejněn na webových stránkách hl. m. Prahy.