Programové prohlášení Rady HMP

Radní hl. m. Prahy v pondělí odpoledne představili veřejnosti programové prohlášení koalice SPOLU pro Prahu, Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí.

„Příprava programového prohlášení zabrala více času, než jsme původně plánovali, o to lepšího výsledku se ale podařilo dosáhnout. V zájmu fungování hlavního města i všech Pražanů. Je rozděleno na 11 kapitol, což se dá brát i jako 11 pohledů na budoucí fungování města. Ať už jde o dopravu, bezpečnost včetně té energetické, digitalizaci, dostupnost bydlení a vzdělávání, sociální a zdravotní služby, kulturu a další oblasti. Jsou tam krátkodobé i dlouhodobé projekty. Plníme to, co jsme při nástupu do vedení města slíbili. Chceme posunout hlavní město vpřed, aby Praha byla moderní, fungující metropolí přívětivou ke všem obyvatelům,“ říká na úvod k programovému prohlášení primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Níže přinášíme výběr témat, zmíněných v rámci programového prohlášení, která korespondují s naší činností v oblasti dobrovolnictví, volného času a dětí a mládeže:

  • Podpoříme mezigenerační soužití, sousedské i komunitní aktivity, mateřská a rodinná centra, dostupnost volnočasových aktivit pro děti všech věkových kategorií a sociálních skupin.
  • Zpracujeme koncepci rodinné politiky hl. m. Prahy, navazující na dokument Základní směry prorodinné politiky i na aktuální Strategii rodinné politiky 2023-2030 MPSV. Institucionálně a finančně podpoříme tvorbu koncepcí a výkon rodinné politiky na městských částech hlavního města Prahy formou metodického vedení a podporou personálního zajištění vzniku úvazků pro výkon rodinné politiky.
  • Koncepčním způsobem podpoříme prorodinné, mezigenerační, sociálně, zdravotně, volnočasově a environmentálně zaměřené dobrovolnické aktivity.
  • Budeme motivovat základní školy a další provozovatele tělocvičen a hal, aby upřednostňovali domy dětí a mládeže a neformální vzdělávání (spolky) před komerčními organizacemi.

My jako RDMP se budeme během tohoto funkčního období dosáhnout následujícího:

  • Zřízení Komise RHMP pro dobrovolnictví jako nástroje pro podporu dobrovolnictví napříč gescemi.
  • Vytvoření koncepce dobrovolnictví jako součást koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy.
  • Rozšíření podpory dobrovolnictví, aby podpora pokrývala všechny oblasti. Nyní nelze financovat dobrovolnictví v sociálních zařízeních a v domácnostech, také nejsou peníze na provoz a koordinaci dobrovolnictví v rámci volného času.
  • Spuštění programu Mládež kraji směřující na podporu neorganizované mládeže a participace prostřednictvím podpory lokální projektů.
  • Organizace Dne dobrovolnictví a volného času jako nástroje pro osvětu v oblasti dobrovolnictví prostřednictvím konkrétních příkladů dobré praxe.
  • Organizace Celostátní vzájemné výměny zkušeností v roce 2024.

Celý článek najdete na webu pražského magistrátu, kde najdete i odkaz na celé programové prohlášení: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/radni_hl_m_prahy_predstavili_verejnosti.html