RDMP na setkání Komory krajských rad

V tomto týdnu jsme se v Třebíči setkali se zástupci dalších krajských rad dětí a mládeže sdružených v České radě dětí a mládeže. Cílem setkání bylo diskutovat i očekáváních od činnosti krajských rad z pohledu různých aktérů, se kterými jsme v kontaktu. Společně pracujeme na standardu, která nám pomůže zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb napříč kraji.

Příští setkání plánujeme na říjen a bude ho hostit naše krajská rada.