RDMP navštívila sociální výbor pražského zastupitelstva

Dnes jsme se společně s naším předsedou Jakubem Frajem a zástupci Asociace turistických oddílů mládeže Pražské organizace PionýraNadace Krása pomoci účastnili jednání Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP, abychom prezentovali téma dobrovolnictví a výstupy z Kulatého stolu k dobrovolnictví, které v minulém týdnu svolal zmocněnec pro dobrovolnictví Pavel Mareš. Zastoupili jsme tu i Regionální dobrovolnické centrum Hl. m. Prahy, které chybělo z důvodu nemoci. Zazněly tak i informace o dobrovolnictví v rámci akreditované oblasti.

Hlavní informace z dnešního jednání jsou:
– v Praze je přes 100 dobrovolnických organizací a programů
– v Praze působí více než 9 000 dobrovolníků, kteří vykonávají práci přes 1,8 mld. korun
– v současné době chybí na krajské úrovni koncepce dobrovolnictví
– nyní nelze financovat dobrovolnictví v sociálních zařízeních a v domácnostech, také nejsou peníze na provoz a koordinaci dobrovolnictví v rámci volného času
– chybí Komise pro dobrovolnictví RHMP, která by koordinovala celé téma napříč gescemi

Budeme se těšit, až se téma posune o něco ku předu. Dnes jsme k tomu položili základ.