Rejstříkové povinnosti organizací – 1. díl

Vítejte u naší nové série zaměřené na rejstříkové povinnosti organizací – tedy na to, co všechno mají organizace za povinnost hlásit do veřejného rejstříku.

V tomto díle se zaměříme na zásadní skutečnosti, které se musí do rejstříku hlásit. Příště se podíváme na to, jaké listiny musí organizace do rejstříku ukládat.

Jaké skutečnosti je tedy třeba do rejstříku hlásit?

• Změnu v zapisovaných údajích (zejména změna názvu, sídla či účelu organizace).

• Změny v souvislosti s členy statutárního a kontrolního orgánu organizace (zejména volba či převolba členů).

Pozor na znovuzvolení dosavadních členů orgánů organizace – do rejstříku je nutné zapisovat změnu po každé volbě do těchto orgánů, což znamená, že k přepisu dochází i když je zvolena stejná osoba. Soud pak kontroluje, že je tento zápis proveden alespoň jednou za funkční období daného orgánu (případně jednou za 5 let, pokud organizace nemá délku funkčního období stanovenou ve stanovách)

Při zápisu nově zvolených či znovuzvolených členů orgánu je třeba doložit čestná prohlášení s úředně ověřenými (nebo elektronickými) podpisy obsahující souhlasy zapisovaných členů s jejich zápisem do veřejného rejstříku; v případě, že tyto dokumenty posíláte prostřednictvím datové schránky a jde o dokumenty, které jsou v listinné podobě, je potřeba zajistit si také jejich autorizovanou konverzi (na kontaktních místech CzechPOINTu: https://www.czechpoint.cz/wwwstats/f?p=100:16). V případě, že je dokument podepsán elektronicky, autorizovaná konverze potřeba není.

Jak a kam můžete údaje nahlásit?

• Na stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani najdete inteligentní formulář, který podle instrukcí vyplníte údaji, jež chcete nechat do rejstříku zapsat

• Vyplněný inteligentní formulář (spolu s dalšími přílohami, které jsou k zápisu daných údajů třeba) pak můžete odeslat na soud, u kterého je vaše organizace vedena, skrze datovou schránku, a to bez nutnosti podpisu tohoto formuláře

• Formulář také můžete při vyplňování opatřit elektronickým kvalifikovaným podpisem a odeslat ho přímo z webu

Pečlivé vedení zápisů v rejstříku je důležité!

Zápisy můžete učinit i zpětně, ale je vhodné provádět je bez zbytečného odkladu. Při porušení povinností totiž může organizace dostat pokutu až 100 000 Kč, její stav může být změněn na nečinný nebo může být dokonce zrušena a vymazána!

V případě jakýchkoli nejasností vám v kanceláři RDMP rádi pomůžeme, neváhejte se na nás tedy obrátit!

320280518_1872355649771625_6122015801998033685_n320376095_1201965277402246_7591514836292164344_n  320375235_689201639387207_2044482975072082679_n320395621_5792721137510385_3104181376809058943_n 320383869_562594972342719_1701893392920760311_n320313866_2509054889268150_1014807571362309994_n