Setkání organizací k akci Celostátní vzájemná výměna zkušeností – 16.5.2024

RDMP svolává členské organizace k zapojení se do průběhu a organizace Celostátní vzájemné výměny zkušeností, která v letošním roce proběhne v Praze. Setkání proběhne 16. 5. od 18:00 v prostorách SENNA. Na místě společně probereme informace týkající se samotné akce i nabídku zapojení se s Vaší strany. Budeme moc rádi, pokud se této akce zúčastníte.
Přihlaste se pomocí formuláře zde.

Abychom poskytli alespoň základní informační rámec pro ty, kterým pojem CVVZ nic neříká v odstavci níže jsme shrnuli to nejdůležitější.

CVVZ je akce s více než 20letou historií, které ročně hostí okolo 800 vedoucích dětských kolektivů z celé republiky, aby se vzdělávali a sdíleli zkušenosti. Jde o akci putovní a v roce 2024 máme tu možnost organizovat jí v Praze. Akce proběhne v termínu 13.-17. listopadu 2024 (čtvrtek a pátek proběhne ve Skautském institutu na Staromáku a následný víkend od pátku do neděle pak proběhne v komplexu škol v Praze Horní Počernice. Jednotliví účastníci se mohou zapojit do vzdělávacích aktivit jako posluchači, mají ale i možnost nabídnout vlastní vzdělávací bloky, které pak mohou navštívit další účastníci. Na samotnou organizaci akce budeme hledat okolo 100 dobrovolníků, kteří se zaměří na provoz infostánku, bistra, péči o lektory, technické zázemí, správu učeben či vydávání jídla. Prostor pro zapojení je značný. V případě, že byste neměli kapacitu zapojit se do organizační části, určitě stojí za to na akci přijít alespoň jako účastníci.

O CVVZ najdete informace třeba zde: https://www.cvvz.cz/ nebo zde: https://www.facebook.com/cvvz.cz.