Staropražská strašidla ožila nejen pro skauty

V sobotu 7. ledna Po Starém městě Pražském podivný obrázek bylo možno viděti: skupinky dětí a vejrostků, jakož i rodiny celé spěchaly do zákoutí zšeřelých uliček, aby tam muže bezhlavého našly, jinde probodenou jeptišku či Turka třímajícího uťatou hlavu pod paží – a tajné zaklínadlo jim předaly.

Tomu všemu v onu sobotu 7. ledna předcházelo veliké luštění šifer na začátku hry Prahou plnou strašidel. Na startu totiž skupinky dostaly sešitek šifrovaných zpráv, kde se jednotlivá strašidla ukrývají. A nebylo to jen čtení pozpátku, „kříž“ nebo „ázetka“, ale i šifry složitější, nad kterými si soutěžící lámali hlavy. Nejlehčí to měla kategorie „veřejnost“, tedy méně zkušení hráči z oddílů nebo rodinky s dětmi, kteří hledali „jen“ deset strašidel, nejvíc se naběhali a nejtěžší luštění vyfasovali „dospěláci“.

Šifry nebyly právě lehké… Celkem závod dokončilo letos 333 hlídek ve čtyřech kategoriích. Soutěžící prokázali, že se umí orientovat v mapě i ve městě, proplétat se mezi davy turistů, luštit šifry a nevadí jim ani psí počasí, které v tu sobotu oplachovalo Prahu pravidelnými sprškami deště.
V cíli na hřišti Sokola u Tyršova domu čekaly na závodníky drobné ceny a časopisy, ale také program, který zpestřil čekání na vyhlášení výsledků: vystoupení skupiny historického šermu a ohnivá show.

Těsně před vyhlášením výsledků proběhla soutěž Miss Huhula o nejoblíbenější strašidlo, v níž zvítězil…
Opravdu to chcete vědět? Tak zkuste taky luštit, šifra je velmi jednoduchá*:
Vaskošuittěpžeijoánneějd-žsatrrvaašziůdclvoimnězlíařnpecjív

Závod Prahou plnou strašidel má již sedmadvacetiletou historii. Pořádá jej Junák – svaz skautů a skautek ČR, za pomoci Prahy 1 a řady sponzorů.

Michala K. Rocmanová, Junák – svaz skautů a skautek ČR

Výsledkové listiny závodu, odkazy na fotogalerie a další informace najdete na:
http://www.strasidla.net

*Chcete poradit, jak na tu šifru? Opravdu?

Tak čtěte nejdřív všechna lichá písmenka a pak zpátky zase každé druhé 🙂