Tvořivá dílna na Bambiriádě sblíží generace

Přijďte si vyrobit svoji hračku i vy!

Čtrnáctý ročník Bambiriády nabízí návštěvníkům přehlídky volnočasových aktivit i letos pestrý doprovodný program. Všichni dříve i nedávno narození se mohou zapojit do tvořivé dílny a vyrobit si vlastní dřevěnou hračku – tradiční kačenu, vláček, auto a podobné výrobky z dřevěných odřezků.

Tvořivou dílnu otevře v rámci slavnostního zahájení akce na pražském Vítězném náměstí ve čtvrtek 24. května moderátor Aleš Háma spolu s několika známými osobnostmi z veřejného i kulturního života. První barevné kačenky tedy budou mít slavné patrony, kteří je vyšlou do světa s poselstvím v duchu mezigenerační solidarity. Právě toto je téma letošní Bambiriády s podtitulem „Nadšení i zkušenost“. Předhánět se v co nejkreativnějších rukodělných výtvorech mohou všichni návštěvníci akce. Nejen dědečkové, tatínkové a strýčkové, ale i babičky, maminky a tetičky mohou přijít s dětmi zavzpomínat na doby, kdy se hračky vyráběly podomácku z krásně voňavého dřeva. Ty nejlepší kačenky budou pak nabídnuty k veřejné dražbě.

Získané prostředky věnuje organizátor na dobročinné účely, a to na zapojení seniorů do připravovaného dobrovolnického projektu 72 hodin RUKU NA TO! „Jsme si vědomi toho, že zapojení seniorů do společnosti skýtá více bariér než je tomu u mladých lidí. Tímto příspěvkem se budeme snažit tyto bariéry rozmělnit. Přispějeme například na zajištění dopravy nebo nákupu pomůcek seniorům, kteří se projektu budou chtít zúčastnit,“ vysvětluje Aleš Sedláček, předseda ČRDM.

Podrobnosti o přípravách a průběhu Bambiriády 2012 se lze dovídat z projektového webu www.bambiriada.cz

Kontakt:
Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Projektová manažerka Bambiriády: Blanka Lišková, e-mail: blanka.liskova@crdm.cz;
mobil: 777891787