Účastnili jsme se konference k rodinné politice

Unie center pro rodinu a komunitu v minulém týdnu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pořádala konferenci ke Strategii rodinné politiky 2023 – 2030. Konference jsme se zúčastnili i my jako RDMP. Koncepce počítá s podporou rodin ve všech fázích života, což plně podporujeme. Zároveň je podpora rodin úzce propojená i s oblastí dobrovolnictví.

Záštitu akci poskytnula poslankyně Marie Jílková a konference se účastnila i Olga Richterová společně se zástupci MPSV či pražského magistrátu.