V rámci XIX. Valného shromáždění RDMP jsme zhodnotili nejzásadnější milníky tohoto roku, přijali nové členy a mnoho dalšího

V pondělí proběhlo XIX. Valné shromáždění Rady dětí a mládeže hl. města Prahy. V prostorách RDMP HUBu se zúčastnění zástupci jednotlivých organizací dozvěděli to nejdůležitější z dění v Radě a zároveň přispěli svým hlasem v rámci jejího směřování a fungování.

To nejzásadnější přinášíme ve shrnutí setkání níže:

  • Připomněli a zhodnotili jsme významné události tohoto roku. Například organizaci projektu Brána k druhým, zapojení do Dětského dne na Pražském hradu či realizaci Dne dobrovolnictví a volného času na Praze 10 ve spolupráci s MČ Praha 10.
  • RDMP vytváří spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem a společně s ním působí na Magistrát hl. m. Prahy. Součástí těchto aktivit je prezentace činnosti dobrovolníků na jednání orgánů HMP a připomínání nutnosti vytvoření koncepce dobrovolnictví v rámci Prahy, která by mohla zajistit vhodnější podmínky pro realizaci našich aktivit.
  • VS RDMP přijalo 15 nových organizací, které se staly součástí členské základny. Celkově tak do našich přibylo dalších 5 680 jednotlivců z řad dětí, mládeže a jejich vedoucích. Nově přijaté organizace jsou Arcidiecézní charita Praha, Celesta Praha, z.ú., Kazimírka z.s., Liga lesní moudrosti, z.s., SH ČMS – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy, NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA, Přírodovědný Spolek Darwin, Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha, Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, z.s., Saleziánské hnutí mládeže, z.s., Středoškolský sněm hl. m. Prahy, z.s., TALENT drama studio, z.s., Terapie venku, z.s., TIB, z.s. a YMCA Praha.
  • V příštím roce bude RDMP organizovat tradiční akci Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností pro lektory, učitele a vedoucí, která se uskuteční v Praze. Akce bude realizována ve Skautském institutu a v Horních Počernicích za podpory MŠMT a HMP. Navštívit bohatý program můžete v listopadu 2024.
  • RDMP bude dále realizovat také dva dny dobrovolnictví a volného času na Praze 9 a 10 a zapojí se do celonárodního týdne dobrovolnictví ve spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem.
  • Důležitou informací je i to, že MŠMT připravuje dotační výzvu na šablony pro NNO v rámci OP JAK. RDMP bude o vývoji této dotační možnosti informovat a členským organizacím poskytne administrativní podporu.
  • Spolupracujeme i s ČRDM: Aktuálně probíhá jednání s ministerstvem zdravotnictví ohledně novelizace hygienické vyhlášky. ČRDM zároveň zahájila práce na vývoji informačního systému pro evidenci členské základny. Tento software by mohly využít menší a střední organizace dětí a mládeže.

Celý zápis z XIX. Valného shromáždění RDMP naleznete ZDE.